Hva gjør du når boligen du har kjøpt har fukt?

Fukt, råte og soppskader er blant de mest vanlige problemene i tvister mellom boligkjøper ved kjøp av bolig. Denne typen skader oppstår gjerne som følge av lekkasjer eller sviktende drenering. Denne typen skader kan føre med seg store utbedringskostnader. Som boligkjøper er det dermed viktig å være klar over dine rettigheter, og om man kan rette et krav mot selgeren når det viser seg at boligen har fukt, råte eller soppskader.

LES MER PÅ EIENDOMSADVOKAT.NO 

Fukt i hus like farlig som passiv røyking

Overlege Jan Vilhelm Bakke er tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, og har en doktorgrad som tar for seg inneklimaproblematikken. Han understrekte at fukt i bygg er et betydelig helseproblem. – Det er viktig å ta fuktproblemer i hus på alvor. Ser man bort fra kreft, viser forskning at fukt i hus gir samme grad av økt forekomst for luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner som passiv røyking, sier Bakke til Aftenposten.no.

LES MER PÅ AFTENPOSTEN

Sjekkliste for fukt ved boligkjøp

Skal du kjøpe bolig med kjeller, bør du være ekstra nøye med å se over kjelleren ved visning. Dårlig drenering eller råteskader kan koste deg dyrt i etterkant. – Der en bolig ligger i skrånende terreng og hvor det ikke er fall bort fra huset, er det grunn til å undersøke nærmere, og særlig der det også er innredet boligrom i kjeller, skriver Sintef Byggforsk i håndboken Boligkjøperboka.

LES MER PÅ VIIVILLA

Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013

Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013 er publisert. Siste rapport kom i 1998, og nå roper Folkehelseinstituttets er høyt varsko rundt fukt og inneklima. – Det har skjedd svært mykje på inneklimafronten dei siste åra. Nyare forsking nyanserer kunnskapen vår og har ført til ei viss endring i kva inneklimaområde vi bør fokusere på. Til dømes har det kome fleire studiar som tyder på at fukt og mugg er knytt til utvikling av sjukdom og ikkje berre til forverring av eksisterande sjukdom, seier Becher.

LES MER OM RAPPORTEN HER

 

Fukt i boliger koster milliarder

Fukt er årsaken til de aller fleste skader på norske hus. Nye hus er godt representert i skademeldingene, og det er ikke registrert noen bedring de siste årene. Konsekvensene for dem som blir rammet kan være alvorlige. – Grovt sett kan man si at risikoen for luftveisinfeksjoner og allergi dobles ved å bo i hus med fuktskader. Men det er som å snakke for døve ører, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

LES MER HOS AFTENPOSTEN

Muggsopp og kronisk tretthet

I en amerikansk undersøkelse (Brewer 2013) av urin fra personer med «chronic fatigue syndrome»-diagnosen, ble det påvist mykotoksiner hos 93 %. I kontrollgruppen var det 0 %. Muggsopp slipper ut mykotoksiner i inneluften.

LES MER OM UNDERSØKELSEN