Fakta: Fukt

Fuktig klimaFuktig klima i Norge

5 mm nedbør blir 5 liter per kvadratmeter. Det blir 5000 liter vann på en ettmåls tomt. Østlandet får årlig rundt 1000 mm nedbør, mens Vestlandet er blant de fuktigste i Europa.


Fukt må tas ved roten

For å fjerne muggsopp i innemiljøet, må det underliggende fuktproblemet løses. Årsaken til fuktproblemer i kjellere kan ha er som regel vanninntrenging gjennom kjellermuren. Etter at fuktproblemet er løst, må alt mugg- og råteskadet materiale inkludert isolasjon skiftes.

Inneluft15 kilo luft i døgnet

Innemiljøet er helt avgjørende for god helse, trivsel og tiltakslyst. Gjennomsnittlig oppholder vi oss inne i 22 av døgnets 24 timer. Derfor er inneluften så viktig. Hvert døgn puster vi inn 12 til 15 kilo luft, og et trekker i gjennomsnitt 27.000 åndetrekk.


Våte fakta

Fukt- og råteproblemer topper klagelisten for boligkjøp (Huseiernes Landsforbund, 2012). Hele 20 % oppgir at de har problemer med fukt og/eller råte (SSB, 2012).

Krav ved nybygg

Byggeforskriftenes §8-37  stiller krav til fuktighet ved nybygging:
Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer.

SmåkrypSmåkryp i kjelleren

Sølvkre, stokkmaur, kjeller-skrukketroll  og kjelleredderkopper foretrekker alle høy luftfuktighet og råtne planker. De gjør ikke annen skade enn å sjenere, men deres tilstedeværelse er indikatorer på at du trolig har et et fuktproblem i kjelleren.

Krypkjeller = fukt

86 prosent av landets 350.000 krypkjellere er ikke i orden, og mer enn hver fjerde krypkjeller er så hardt angrepet av muggsopp og råte at de bør utbedres raskt.

Eldre boliger i Norge

Norge har og vil ha en stor andel eldre boliger. 35 % av alle dagens boliger er bygget før 2. Verdenskrig. 80 % av dagens boligmasse eksisterer fortsatt i 2050.

Naturlover stopper fukt

Ved å installere elektroder i muren som lades med positiv joner kan du få en permanent fuktsperre i kjelleren din. Prinsippet kalles elektroosmose, og det er den ledende metoden innen elektro-fysisk tørking.