38

Befaring av kjeller

Ønsker du en tørrere kjeller uten fuktskader, sopp og helsefarlig innemiljø? En fagmann analyserer fuktsituasjonen i din kjeller. Hvis vi vurderer elektroosmose som en egnet løsning, vil du motta en fuktanalyse, løsningsbeskrivelse og et uforpliktende pristilbud for fuktsikring av kjeller. Be om befaring i dag!

LES MER

Gratis befaring og fuktanalyse av kjeller

En befaring av kjeller kartlegger fuktproblematikken i kjeller og konstruksjon. Befaringen resulterer i en befaringsrapport, ett uforpliktende pristilbud og en løsningsbeskrivelse. Befaringen innebærer visuell inspeksjon, indikasjonsmålinger av fukt og i enkelte tilfeller RF-målinger (måling av Relativ fuktighet 5 cm inn i mur).

En befaring av kjeller tar som regel mellom 30 og 60 minutter, og du vil motta befaringsrapporten kort tid etter. Våre befaringsmenn utfører flere hundre befaringer i løpet av ett år, og har bred erfaring og kunnskap innen feltet.

Om vi mener at befaringen ikke gir oss nok informasjon for å kunne kartlegge og avgjøre fuktforhold, årsaker og løsning, så vil vi anbefale å gi videre med en mer omfattende og detaljert Fuktregistrering av kjeller og konstruksjon – en mer omfattende kartlegging og analyse med påfølgende tilstandsrapport av fuktproblemet.

Vi holder til på Østlandet, men utfører befaringer over stort sett hele Norge, og i alle type konstruksjoner av mur og betong, ikke kun kjellere. Om vi mener det ikke er behov for befaring fordi elektroosmose trolig ikke er hensiktsmessig, forbeholder vi oss retten til å si nei. Vi forbeholder oss også retten til å ta betalt for reisekostnader.

Dokumentert effekt fra Byggforsk 

Fuktstopper AS er ledende i Europa innen elektroosmose og reduksjon av fukt i mur-/betongkonstruksjoner. Vi benytter godt dokumenterte systemer, installasjonsmetodikk og kvalitetssikring som ingen andre har eller utfører i Europa, og må ikke sammenlignes med andre elektroosmose-aktører i Norge. Vi sitter på spesialkunnskap innen feltet, og vårt system og metode er den eneste som testet og anbefalt av SINTEF Byggforsk her i Norge.

Installasjon av elektroosmose krever mindre inngrep i kjellermuren og ingen graving. Vi har som eneste aktør i Norge skjult installasjon som standard, det vil si at elektrodene slisses inn i konstruksjonen og støpes igjen med spesialmørtel. En kontrollenhet regulerer strømstyrken etter fuktigheten i muren. Etter rundt 4 uker kommer vi på en etterkontroll og måler opp igjen fukten. Vi skal da dokumentere at fukten i kontruksjonen er sterkt redusert, og du vil merke et betraktelig bedre innmiljø i kjelleren.

Bruk formularet eller ring 926 62 666 for befaring av kjeller.