Vårt elektroosmose-system og installasjonsmetode har godt dokumenterte bruksområder, og fuktsikrer alle type bygg og kjellere av mur og betong. Systemet er lisensiert og installert over store deler av verden siden 80-tallet, samlet rundt rundt 40.000 installasjoner. Våre ansatte har erfaring med fuktsikring av alt fra eneboliger og kraftverk i Norge, til John F. Kennedy-flyplassen i New York og store demningskonstruksjoner i Kina. Systemet og metodikken vår er verdensledende, og må ikke sammenliknes med andre elektroosmose-aktører i Norge. 

 

Nybygg

Installasjon av elektroosmose som forebyggende fuktsikring er fremdeles utført i liten skala. Men all konstruksjon av mur og betong vil før eller siden få et fuktproblem.

LES MER

Garasjeanlegg, industribygg o.l.

Vi har erfaring med fuktsikring av garasjeanlegg, kraftverk, demninger, museumsbygg, bryggekonstruksjoner og andre konstruksjoner og mur og betong. Vi garanterer effekt.

LES MER

Offentlige og næringsbygg

Vi har erfaring med fuktsikring av skoler, butikk, kontor- og lagerlokaler, kirker, militær-anlegg og stort sett det meste av bygg innen offentlig og næringsliv. Vi har solide rutiner innen kontraktsarbeide, fremdriftsplaner og HMS.

LES MER

Sameier og bygårder

Vi har bred erfaringer med fuktsikring sameier og eldre bygårder av teglstein, hvor drenering ofte er vanskelig og heller ikke hensiktsmessig - og vi garanterer fuktreduksjon av konstruksjonen.

LES MER

Eneboliger

Ingen fuktproblemer eller kjellerkonstruksjoner i eneboliger er like, men vi har erfaring med de fleste tilfeller. Vi fuktsikrer kontruksjoner av betong, tegl, leca, stein og lettbetong som siporex - og vi garanterer fuktreduksjon i konstruksjonen.

LES MER