Eneboliger

Ingen fuktproblemer eller kjellerkonstruksjoner i eneboliger er like, men vi har erfaring med de fleste tilfeller av fuktsikring kjeller. Vi jobber aldri ut fra en standard installasjon, men prosjekterer en unik løsning for fuktsikring basert på fuktproblematikken i din kjeller. Vi fuktsikrer kontruksjoner av betong, tegl, leca, stein og lettbetong som siporex – og vi garanterer fuktreduksjon i konstruksjonen. 

Fuktsikring kjeller 

Vårt system og metode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om i Norge. EPT-systemet og våre medarbeidere har erfaring med fuktsikring av kjellere i flere 1000 eneboliger.

Befaring, fuktanalyse, installasjon og etterkontroll 

Befaringen resulterer i en befaringsrapport, et uforpliktende pristilbud og løsning for videre tiltak. Er fuktforhold og -årsaker komplekse, anbefaler vi en mer omfattende fuktregistrering av kjeller – dette for å kunne forsikre oss om at vi engineerer en optimal fuktsikringsløsning basert på fuktårsak. En normal installasjonen av elektroosmose i kjeller tar gjerne 2-3 dager. Rundt 30 dager etter oppstart av system kommer vi tilbake for å gjennomføre en etterkontroll av fuktsikringen – her skal vi kunne dokumentere at elektroosmosen fungerer og at konstruksjonen har blitt tørrere. Systemet har like lang levetid som andre elektro-installasjoner – inntil 70 år.

En fuktredusert kjeller gir mange fordeler

  • Fjerner vekstgrunnlaget for råte, sopp og mugg
  • Stopper nedbryting av mur og konstruksjon, hindrer fuktskader som løs murpuss og maling
  • Større isolajonsevne for konstruksjon, betydelig energibesparelse
  • Et bedre og sunnere innemiljø
  • Kjeller kan innredes og benyttes som oppholdsrom
  • En tørr kjeller øker verdien av eneboligen

Fuktsikring kjeller enebolig

Pris for fuktsikring eneboliger

Fordi ingen fuktproblemer og installasjoner er helt like, har vi ingen standardpris for fuktsikringen. Pris kalkuleres basert på antall løpemeter med elektroder og installasjonens kompleksitet. Normalt koster en installasjon av alle veggkonstruksjoner i en kjeller mellom 60.000 og 120.000 kr inkl mva.

Vi holder til på Østlandet, man utfører installasjoner over hele Norge.

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her!
Eller ring 926  62 666.