Garasjeanlegg, industribygg o.l.

Vi har erfaring med installasjon med elektroosmose og fuktsikring av garasjeanlegg, kraftverk, demninger, museumsbygg, bryggekonstruksjoner og andre konstruksjoner og mur og betong. Ofte utfører vi her også tilleggsarbeider, som for eksempel reparasjon av mur og utbedring av armeringsjern som er skadet av korresjon. Vi garanterer fuktreduksjon av konstruksjon.

Befaring, fuktanalyse, installasjon og etterkontroll  

Vårt system og metode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om i Norge. EPT-systemet og våre medarbeidere har fuktsikret flere 100 konstruksjoner og kjellere innen garasjeanlegg og ulike type industribygg.

Befaringen resulterer i en befaringsrapport og løsning for videre tiltak. Som oftest er vi videre avhengig av en mer omfattende fuktregistrering av fuktforhold og -årsaker, dette for å kunne forsikre oss om at vi prosjekterer en optimal fuktsikringsløsning basert på fuktårsak, og for å kunne kalkulere en pris. En større installasjonen av elektroosmose tar gjerne mellom 2-4 uker, alt etter omfanget. Rundt 30 dager etter oppstart av system kommer vi tilbake for å gjennomføre en etterkontroll av fuktsikringen – her skal vi kunne dokumentere at elektroosmosen fungerer og at konstruksjonen har blitt tørrere. Systemet har like lang levetid som andre elektro-installasjoner – inntil 70 år. Det blir gitt tilbud om årlig Service-avtale av system og fuktforhold.

Fuktsikring garasjeanlegg

Fuktsikring av større garasjeanlegg i Akershus, 2015. Omfattende fukt hadde blitt en problem for armeringen og konstruksjonens soliditet. Arbeidet inkluderte kartlegging og utbytting av korresjonskadd armeringsjern.

Fuktsikring industribygg

Befaring på Klevfos Industrimuseum i 2015, Hedemark. Museumets har store og komplekse fuktproblemer, som både forringer konstruksjonene og som kan være fare for besøkende. Foto: Klevfos industrmuseum.

 

 

 

Fuktredusert kjeller og konstruksjon gir mange fordeler

  • Fjerner vekstgrunnlaget for råte, sopp og mugg
  • Stopper nedbryting av mur og konstruksjon, hindrer fuktskader som løs murpuss og maling
  • Stopper eventuell korresjon og ødeleggelse av armeringsjern og bærende konstruksjoner
  • Større isolajonsevne for konstruksjon, betydelig energibesparelse
  • Et bedre og sunnere innemiljø
  • Kjeller kan innredes og benyttes som oppholdsrom
  • En tørr kjeller og konstruksjon øker verdien av bygget

Pris for fuktsikring garasjeanlegg og ulike type industribygg

Fordi ingen fuktproblemer og installasjoner er helt like, har vi ingen standardpris for fuktsikringen. Pris kalkuleres basert på antall løpemeter med elektroder og installasjonens kompleksitet. Et eksakt pristilbud med detaljert beskrivelse av løsning og leveranse, oversendes etter at analyse- og tilstandsrapport av konstruksjon er utført.

Vi holder til på Østlandet, man utfører installasjoner over hele Norge. Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her! Eller ring 926  62 666.