Nybygg

Installasjon av elektroosmose som forebyggende fuktsikring er fremdeles utført i liten skala. Men all konstruksjon av mur og betong vil før eller siden få et fuktproblem. Installasjon i nybygg er rimeligere, fordi elektrodene kan legges rett i støpen under støpeprossesen. Vi har bl.a. vært med i prosjekteringen av elektroosmose i et nytt skolebygg med 6000 kvm bygningsmasse.

All betong trekker til seg fukt

Ingen kontruksjoner av mur eller betong er i praksis vanntett og fuktsikkert, fordi konstruksjonen er porøs og har kapillærer (mikroskopiske luftlommer). Står fundament og konstruksjon i fuktig grunn, vil kapillærkreftene trekke til seg fukt i konstruksjonen. På sikt vil dette føre til fuktskader, dårlig innemiljø og eventuelt korresjon av armeringsjern. Korrekt installert elektroosmose er da den beste fuktsikringen for disse problemene. Systemet har like lang levetid som andre elektro-installasjoner – inntil 70 år. Vi har også årlig Service-avtale av system og fuktforhold, og kan gi lange garantier for fuktsikringen.

Fuktsikring i nybygg gjøres parallelt med støpen av konstruksjon

Elektrodene (positiver) legges rett i støpen, i vegg-konstruksjoner og eventuelt i gulv. Negativer installeres på utsiden. En installasjon i nybygg er derfor rimeligere og raskere enn en installasjon i et ferdigstilt bygg. Pris kalkuleres basert på antall løpemeter med elektroder og installasjonens kompleksitet.


Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud. Eller ring 926 62 666.