Offentlige og næringsbygg

Vi har erfaring med fuktsikring av skoler, butikk, kontor- og lagerlokaler, kirker, militær-anlegg og stort sett det meste av bygg innen offentlig og næringsliv. Vi har solide rutiner innen kontraktsarbeide, fremdriftsplaner og HMS. Ett hvert prosjekt tildeles både en arbeids- og prosjktleder. Vi garanterer fuktreduksjoner i konstruksjon.

Befaring, fuktanalyse, installasjon og etterkontroll 

Vårt system og metode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om i Norge. EPT-systemet og våre medarbeidere har fuktsikret flere 100 offentlige bygg og næringsbygg.

Befaringen resulterer i en befaringsrapport og løsning for videre tiltak. Som oftest er vi videre avhengig av en mer omfattende fuktregistrering av fuktforhold og -årsaker, dette for å kunne forsikre oss om at vi prosjekterer en optimal fuktsikringsløsning basert på fuktårsak, og for å kunne kalkulere en pris. En større installasjonen av elektroosmose i kjeller tar gjerne mellom 2-4 uker, alt etter fuktårsakene. Rundt 30 dager etter oppstart av system kommer vi tilbake for å gjennomføre en etterkontroll av fuktsikringen – her skal vi kunne dokumentere at elektroosmosen fungerer og at konstruksjonen har blitt tørrere. Systemet har like lang levetid som andre elektro-installasjoner – inntil 70 år. Det blir gitt tilbud om årlig Service-avtale av system og fuktforhold.

En fuktredusert kjeller og konstruksjon gir mange fordeler

  • Fjerner vekstgrunnlaget for råte, sopp og mugg
  • Stopper nedbryting av mur og konstruksjon, hindrer fuktskader som løs murpuss og maling
  • Stopper eventuell korresjon og ødeleggelse av armeringsjern og bærende konstruksjoner
  • Større isolajonsevne for konstruksjon, betydelig energibesparelse
  • Et bedre og sunnere innemiljø
  • Kjeller kan innredes og benyttes som oppholdsrom
  • En tørr kjeller øker verdien av bygget
Fuktsikring næringbygg, offentlige bygg

Grundig fuktregistrering med analyse- og tilstandsrapport på en større skole, 2015. Skolen har lenge hatt alvorlige fuktproblemer. Etter omfattende rehabiliteringsprosjekter (ikke elektroosmose), var fuktproblemet ikke løst.

Pris for fuktsikring næringsbygg og offentlige bygg

Fordi ingen fuktproblemer og installasjoner er helt like, har vi ingen standardpris for fuktsikringen. Pris kalkuleres basert på antall løpemeter med elektroder og installasjonens kompleksitet. Et eksakt pristilbud med detaljert beskrivelse av løsning og leveranse, oversendes etter at analyse- og tilstandsrapport av konstruksjon er utført.

Ved fuktsikring av næringsbygg og/eller offentlige bygg tilbyr vi også eventuelle nødvendige tilleggsarbeider, som for eksempel riving, reparasjon av mur, støp av gulv etc.

Vi holder til på Østlandet, man utfører installasjoner over hele Norge. Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her! Eller ring 926  62 666.