Sameier og bygårder

Vi har til enhvert tid pågående fuktsikringsoppdrag i sameier og bygårder: Fra mindre oppdrag hvor vi fuktsikrer deler av veggkonstruksjon i bygningen, til omfattende fuktsikring av all konstruksjon av mur og betong (vegger og gulv) i kjeller. Vi har bred erfaringer med fuktsikring av eldre bygårder av teglstein, hvor drenering ofte er vanskelig og heller ikke hensiktsmessig – og vi garanterer fuktreduksjon i konstruksjonen. 

Fuktsikring bygård – Befaring, fuktanalyse, installasjon og etterkontroll 

Vårt system og metode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om i Norge. EPT-systemet og våre medarbeidere har fuktsikret flere 100 sameier og bygårder. Fuktsikring av bygård er et omfattende prosjekt, og korrekt kartlegging av fuktårsakene er helt vesentlig.

Befaringen resulterer i en befaringsrapport og løsning for videre tiltak. Som oftest er vi videre avhengig av en mer omfattende fuktregistrering av fuktforhold og -årsaker, dette for å kunne forsikre oss om at vi prosjekterer en optimal fuktsikringsløsning basert på fuktårsak, og for å kunne kalkulere en pris. En normal installasjonen av elektroosmose i kjeller i en bygård tar gjerne mellom 2-4 uker, alt etter omfanget. Rundt 30 dager etter oppstart av system kommer vi tilbake for å gjennomføre en etterkontroll av fuktsikringen – her skal vi kunne dokumentere at elektroosmosen fungerer og at konstruksjonen har blitt tørrere. Systemet har like lang levetid som andre elektro-installasjoner – inntil 70 år. Det blir gitt tilbud om årlig Service-avtale av system og fuktforhold.

En fuktredusert kjeller og konstruksjon gir mange fordeler

  • Fjerner vekstgrunnlaget for råte, sopp og mugg
  • Stopper nedbryting av mur og konstruksjon, hindrer fuktskader som løs murpuss og maling
  • Stopper eventuell korresjon og ødeleggelse av armeringsjern og bærende konstruksjoner
  • Større isolajonsevne for konstruksjon, betydelig energibesparelse
  • Et bedre og sunnere innemiljø
  • Kjeller kan innredes og benyttes som oppholdsrom
  • En tørr kjeller øker verdien av bygården
Fuktsikring bygård

Fuktsikring av gulv og vegger i kjeller bygård, Trondheim 2015. Bildet viser kontrollenhet og fordelingsskap med rundt 200 ulike kurser. Ved å isolere installasjonen i mange kurser, oppnår vi langt bedre kontroll og effekt.

Fuktsikring bygård

Vår supervicer, Hasse Halvorsen. Halvorsen har over 30 års erfaring med elektroosmose som fuktsikring, og sitter på spesialkompetanse innen væsketranport i kapillærer ved hjelp av pulserende likestrø. Han er annerkjent som den meste kompetente og efarne innen feltet i verden.

Pris for fuktsikring bygård og sameier

Fordi ingen fuktproblemer og installasjoner er helt like, har vi ingen standardpris for fuktsikringen. Pris kalkuleres basert på antall løpemeter med elektroder og installasjonens kompleksitet. Normalt koster en fuktsikring av alle veggkonstruksjoner i en kjeller i en bygård mellom 300.000 og 800.000 kr inkl mva. Ved fuktsikring av bygård tilbyr vi også eventuelle nødvendige tilleggsarbeider, som for eksempel riving, reparasjon av mur, støp av gulv etc.

Vi holder til på Østlandet, man utfører installasjoner over hele Norge.

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her!
Eller ring 926  62 666.