Byggforsk

EPT-systemet har gjennom 30 år gjennomført flere nøytrale forsknings-, oppdrags- og testprosjekter verden over, bl.a med Norges Byggforskningsinstitutt (BYGGFORSK). Ansvarlig for installasjonen av EPT-systemet var Hasse Halvorsen, som i dag er ansatt i Fuktstopper / Scandinavian Transistor AS. 

Byggforskrapport - EPT-systemet. En installasjon med EPT-systemet ble evaluert av Byggforsk gjennom 6 år (1999-2005) i kjelleren i et forretningsbygg i Fredrikstad. Oppdragsgiver var Sparebankgårdene AS (senere endret til Vital Eiendom AS).

Fuktproblemet var i utgangspunktet betydelig og bygningen hadde yttervegger som lå under grunnvannsnivået. Konklusjonen var at alle veggkonstruksjoner i byggets kjeller hadde tørket opp betydelig og tilfredstillende.

Se PDF av Forskningsrapport Byggforsk her

 

MERK:
Konklusjonen tar utgangspunkt i EPT-systemet og metoden, ett system og installasjonsmetode vi er alene om i Norden. Byggforsk har også i andre rapporter pekt på viktigheten av korrekt utført elektroosmose-installasjon som avgjørende for effekt. Andre elektroosmose-aktører benytter denne og andre rapporter fra Byggforsk utført med EPT-systemet til fordel for sine system og metoder. Det blir både feilaktig og bløff, da disse ikke kan sammeliknes.