IKM Laboratorium

Forskningsprosjekt med EPT-systemet sammen med IKM Laboratorium – selskap i IKM Gruppen, multidisiplin-leverandør til olje- og offshoreindustrien. 

Forskningsprosjektet ble utført i perioden 2001-2002 i et bygg fra 1920 i Stavanger. Det ble gjort omfattende målinger av både RF (relativ fuktighet) og temperaturforskjell i innemiljø.

IKMRapporten viser at korrekt utført elektroosmose med EPT-systemet fuktreduserer konstruksjonen. Fuktnivåer på under akseptabelt nivå, og en betydelig bedring av innemiljø. Rapporten viser også at elektroosmosen har medført at temperaturen i kjelleren har økt med flere grader, uten at mer energi/varme er tilført.

Representant for EPT-systemet har vært Hasse Halvorsen, som i dag er ansatt i Fuktstopper / Scandinavian Transistor AS. Vi er eneste aktør med lisens for dette systemet og installasjonsmetoden i Norden.

Les forskningsrapporten fra IKM Laboratorium her