University of Wisconsin-Milwaukee, US

Uavhengig forskningsrapport utført av University of Wisconsin-Milwaukee (Mechanical Engineering Department). Undersøkelsen viser at EPT-systemet er en av de mest effektiv radonsperrene.

Med teorien om at radon fraktes i gassform via fuktinntrenging i konstruksjoner av mur og betong, ble undersøkelsen foretatt med korrekt installert EPT-system (kalt EOP i USA – Electro-Osmotic Pulsing Technology).

University_of_Wisconsin-Milwaukee_221802Inne i testkammeret, ble de konkrete prøvene eksponert for høye konsentrasjoner av radongass og varierende grad av elektrisk felt intensitet og relativ fuktighet. Rapporten viser så mye som 91 % reduksjon i radongass diffusjonskoeffisient når EPT-systemet er i drift. Dette viser at EPT-systemet installert i gulv-konstruksjon (betong-gulv) er en av de beste radonsperrene.

Konklusjon fra rapporten: Resultatene fra undersøkelsen viser at EPT-systemet kan regnes som en fremtidig effektiv og alternativ metode for å redusere radongass  i boligbygg.

Les Rapporten fra University of Wisconsin-Milwaukee her


Fuktstopper / Scandinavian Transistor AS er eneste aktør med lisens for EPT-systemet og installasjonsmetoden i Norden.