US Army Corpse of Engineeres

EPT-systemet er den mest foretrukne løsningen for fuktsikring av underetasjer og konstruksjoner som utsettes for kapillær fuktinntrenging for US Army Corpse of Engineeres. De har siden midten av 90-tallet hatt lisens på EPT-systemet (kalt EOP i Nord-Amerika), og benytter det for fuktsikring av både bolig- og administrasjonshus, samt industrianlegg, lagerbygninger, kommandosentraler og tilfluktsrom. 

Hasse Halvorsen – sjefsutvikler og i dag ansatt i Fuktstopper / Scandinavian Transistor AS – har stått for opplæring av system og metode til US Army Corpse of Engineeres. Halvorsen har også bidratt faglig på flere av installasjonene. US Army Corpse of Engineeres egen forskningsavdeling har utført en rekke godt dokumenterte prosjekter med systemet. Fuktstopper / Scandinavian Transistor AS er eneste aktør med lisens for dette systemet og installasjonsmetoden i Norden.

Utdrag fra rapport utført av US Army Corpse of Engineeres sin forskningsavdeling, Engineer Research and Development Center. Test-prosjektet ble utført i perioden 1994-1996 i Fort Jackson, USA. 

us army«Elektroosmose tilbyr et langsiktig og kostnadseffektiv alternativ til tradisjonell grave-drenering i sin tilnærming for å redusere vannrelaterte problemer. Installasjonen er rask, og systemet installeres fra innsiden av berørte konstruksjoner, slik unngås kostnadene ved utgraving og avbrudd i normal drift. Bruken av elektroosmose-teknologi har også flere fordeler. Det kan eliminere korrosjonsskader på mekanisk utstyr og forbedre kvaliteten av innemiljø, samt opprettholder den relative fuktigheten i vegg- og gulvkonstruksjon på et akseptabelt nivå, noe som hindrer mugg og bakterievekst. Denne teknologien kan også hindre mineralforekomster (saltutslag), og eliminere stigende fukt i veggene.»

Les rapport fra Fort Jackson her