Fukt i boliger koster milliarder

Fukt er årsaken til de aller fleste skader på norske hus. Nye hus er godt representert i skademeldingene, og det er ikke registrert noen bedring de siste årene. Konsekvensene for dem som blir rammet kan være alvorlige. – Grovt sett kan man si at risikoen for luftveisinfeksjoner og allergi dobles ved å bo i hus med fuktskader. Men det er som å snakke for døve ører, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

LES MER HOS AFTENPOSTEN