Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013

Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013 er publisert. Siste rapport kom i 1998, og nå roper Folkehelseinstituttets er høyt varsko rundt fukt og inneklima. – Det har skjedd svært mykje på inneklimafronten dei siste åra. Nyare forsking nyanserer kunnskapen vår og har ført til ei viss endring i kva inneklimaområde vi bør fokusere på. Til dømes har det kome fleire studiar som tyder på at fukt og mugg er knytt til utvikling av sjukdom og ikkje berre til forverring av eksisterande sjukdom, seier Becher.

LES MER OM RAPPORTEN HER

 

,