Fukt i hus like farlig som passiv røyking

Overlege Jan Vilhelm Bakke er tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, og har en doktorgrad som tar for seg inneklimaproblematikken. Han understrekte at fukt i bygg er et betydelig helseproblem. – Det er viktig å ta fuktproblemer i hus på alvor. Ser man bort fra kreft, viser forskning at fukt i hus gir samme grad av økt forekomst for luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner som passiv røyking, sier Bakke til Aftenposten.no.

LES MER PÅ AFTENPOSTEN