Fukt i kjeller er vanlig i bygg og boliger. Rundt 80 % av alle norske hus  har skader på grunn av fukt. Fuktproblemer er også den mest vanlige tvistsaken ved salg og kjøp av bolig. Fukt i kjeller er ikke bare utrivelig med tanke på saltutslag, flekker, mugg og lukt, det kan også få uventete og svært alvorlige økonomiske og helsemessige konsekvenser.

Årsaker til fukt

Årsaker til fukt i kjeller kan være mange. De vanligste årsakene er at grunnmuren tar opp vann fra jorda, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som siver inn i svake punkter i konstruksjon, samt kappilært oppsug fra grunnen.

LES MER

Fuktsiden.no

Fuktsiden.no er en informasjonsside om fukt i kjellere. Nettsiden skal være din hjelper for å kunne oppdage, forebygge og bekjempe fukt i kjellere i alle type bygg.

LES MER

Fuktskader

Fukt bryter ned materier, er grobunn for mugg og sopp, forringer verdien av boligen og kan være alvorlig for helsen til beboerne. Det er viktig å tidlig søke hjelp hos fagfolk for å få kartlagt årsaken og eventuelle tiltak.

LES MER

Helsefare ved fukt

Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig innemiljø. Det er i dag godt dokument at helseplager er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg.

LES MER

Advokattips

Fuktskader er en gjenganger ved boligkjøp. Her er 6 viktige advokattips om du har oppdaget fukt i en nylig kjøpt bolig.

LES MER

Sjekkliste for fukt

Sjekkliste for fukt

Fukt er som regel enkelt å spore. Du kan oppdage fukt visuelt, gjennom lukt eller måle fuktigheten. Her er en sjekkliste for å selv kunne diagnosere kjelleren din.

LES MER