Årsaker til fukt

Det kan være mange årsaker til fukt i kjeller. De vanligste årsakene er at grunnmuren tar opp vann fra jorda, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som siver inn i svake punkter i konstruksjon – ofte i overgangen mellom yttervegg og kjellergulv, eller sprekker i murveggen. Kappilært oppsug fra grunnen er også en vanlig årsak til fukt.

Stort vannpress mot hus og grunnmur

Årsaker til fuktNorge har ett av de mest nedbørtunge og fuktigste klimaene i Europa, derfor er det viktig å utsette bolig og grunnmur for minst mulig vannpress. Stor vannpress mot grunnmur kan komme av at terrenget heller inn mot yttervegg.

Andre årsaker kan være at vann fra teknedløp slippes rett ned på grunnen, eller at nedløpsrør for takvann føres direkte til drensledning, og ikke i lukket ledning til kum.

Lekkasjer og dårlig fuktsikring som årsaker til fukt

Årsaker til fukt

Illustrasjon: Årsaker til fuktinntrengning i kjellervegger. Kilde: Byggforskserien

Fritt vann på grunn av lekkasjer fra utsiden opptrer gjerne i svake punkter i veggen, for eksempel i overgangen mellom yttervegg og kjellergolv, sprekker i murvegger eller hull etter forskalingsstag i støpte vegger.

Gammel, dårlig elller ikke hensiktsmessig drenering er vanlige årsaker til fukt.

  • Dårlig fuktsikring på utsiden (ikke drenerende eller kapillærbrytende sjikt), eller grunnmursplata har mangelfull avslutning i topp
  • Drensledningen ligger for høyt, har dårlig kapasitet eller er tett
  • Drensledningen og drenerende masser har ikke kapasitet til å holde grunnvannsstanden nede

Lekkasjene vil være størst ved kraftig nedbør eller i forbindelse med snøsmelting og dårlig avrenning fra bygningen. Hvis vann presses opp gjennom sprekker i golvet betyr det at dreneringen ikke har kapasitet til å holde grunnvannsstanden i sjakk.

 Fukt fra grunn og fundamenter

Årsaker til fukt

Vann kan suges opp i sålefundament og vegg. Vannet fordamper deretter mot innelufta nederst på veggen. Her ser vi at maling og puss er blæret/sprengt ut på grunn av saltutfelling. Dette kan skje selv om dreneringen fungerer, fordi fundamentsålen ofte ligger under drensledningen. Foto: SINTEF Byggforsk

Typiske årsaker til fukt i bygninger er at fuktighet suges opp i vegger og fundamenter. Det kan skyldes drensledninger som ligger for høyt og/eller at fundamentet ikke er sikret mot kapillær transport fra underlaget – graving under såle er risikabelt på grunn av setningsskader, så svært få gravefirmaer tar sjansen på å gjøre dette. Fuktopptrekk i innervegger er en indikasjon på kapillær transport fra underlaget. Fuktstopper™-systemet stopper transport av fukt gjennom fundamentsålen og anses som det mest hensiktmessige fuktsperreløsningen for kapillært oppsug. Et vanlig tegn på fukt fra grunn og fundamenter er saltutslag (hvitt, pulveraktig kalk/salt) nederst på murveggene. Jo lenger opp saltutslaget er kommet, jo større fuktproblem har boligen.

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her!
Eller ring 926  62 666.