Helsefare ved fukt

Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig inneklima. Det er i dag godt dokument at helsefare ved fukt er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg. En svensk rapport viser at helseskadene fra skadelige avgasser fra mikroorganismevekst ved fuktskader er større enn ved røyking. Og det er barn er den mest utsatte gruppen for å få helseplager som følge av fukt og dårlig inneklima. 

Helseplager og helsefare ved fukt

Helsefare ved fukt. Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013 advarer folk om på ta fukt på alvor. Luftveisinfeksjoner, allergier, astma og andre relaterte helseplager  er langt vanligere hos mennesker som bor i boliger med fuktproblemer og mugg. Blant annet har NTNU i Trondheim gitt ut en rapport vedrørende temaet: «Fuktige bygninger gir helseplager», og Folkehelseinstituttets inneklimarapport fra 2013 peker på hvor viktig det er å gjøre noe med inneklimaet med en gang fukt eller mugg oppdages. Les mer om Folkehelseinstituttets inneklimarapport fra 2013 her!

Dårlig inneklima-symptomer som iritasjon fra hud og slimhinner i øynene og luftveiene, tørrhet i hud, hår og slimhinner, samt allmennsymptomer som unormal tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, hodepine og uvelbefinnende kan også forekomme. Fra fukt- og råteskader avspaltes det ulike skadelige kjemikalier som både lukter vondt og virker luftveisirriterende. Dette er uheldig og gir helseplager for både friske mennesker og for folk med astma- og allergiplager.

Barn og helsefare ved fukt

Helsefare ved fukt. Barn og helseplager ved fuktBarn er spesielt utsatt for å bli rammet av helseplager som skyldes fukt og dårlig inneklima. I en undersøkelse utført av Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB), ble det konstatert at mer enn 50 prosent av norske barns boliger hadde dårlig inneklima. Foreldre hadde svært liten kunnskap om hva som skal til for å bedre innemiljøet, og sammenhengen mellom barn og helsefare ved fukt. Har du barn som rammes unormalt ofte  av forkjølelse, bihulebetennelse eller bronkitt, så bør du sjekke fuktskader og inneklimaet. Tørr hud, tørre slimhinner, irritasjon i øyne, nese og svelg og plager som tørrhoste og heshet, er tegn på at inneluften kan inneholde kjemiske stoffer og svevestøv som fører til slike plager. Slapphet og uvel, og nedsatt konsentrasjon, kan også skyldes inneklimaet.

Mykotoksiner ved mikroorganismevekst

Helsefare ved fukt. MikroorganismerMikroorganismevekst ved fuktskader gjør seg ikke bare synlig som stygge flekker på veggen, de gir også skadelige giftstoffer – såkalte mykotoksiner. Mykotoksiner fra muggsopp setter seg i blant annet tekstiler, treverk og møbler. et svenske folkehelseinstituttet mener helseskadene fra skadelige avgasser fra mikroorganismevekst ved fuktskader er større enn ved røyking. Soppsporer og mykotoksiner kan gi utmattethet, immunsvikt, astma, allergier, øye- og luftveisirritasjoner, hodepine, kroniske fordøyelsesproblemer, hoste, frysninger, muskel- og leddsmerter, hudirritasjoner, svimmelhet, m.m. Enkelte muggsopparter kan også være kreftfarlige, andre kan gi nyreskader. Allergikere reagerer mer på muggsopp enn andre, selv om de ikke er allergiske mot muggsopp.

Må gjøre noe med fuktproblemet for å bli kvitt helsefare ved fukt

Først må man bli kvitt fuktproblemet, det er fukt som gir grobunn for mugg og mikroorganismer. Når man har fått bukt med fuktproblemet, kan man vurdere ulike tiltak for å rense inneklimaet for mugg og soppsporer.

Mistenker du at kjelleren din har et fuktproblem som kan gi et helsefarlig innemiljø? Kontakt oss for en befaring. 

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her! Eller ring 926  62 666.