Sjekkliste for fukt

Fukt er som regel enkelt å spore. Du kan oppdage fukt visuelt, gjennom lukt eller måle fuktigheten. Fukt i seg selv er ufarlig, men sammen med organiske materialer oppstår det ofte problemer i form av muggangrep, soppdannelse og ulike lukter. Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både store helsemessige, materielle og økonomiske skader. Her er en Sjekkliste for fukt som du kan gå igjennom for å selv kunne diagnosere kjelleren din. 

Stort vannpress mot grunnmur

 • Boligen har feil plassering i forhold til vannpress og utsettes for mye vann – vannet renner mot huset, ikke fra det.
 • Mye vanntilføring via taknedløp, vanning av blomsterbed, dryppende utekran eller snøsmeltning i nærhet av grunnmur.

Vanninnsig i kjellermur

 • Gammel eller ingen drenering, eller svakheter eller mangel på dreneringsløsning eller annen fuktsperre.
 • Sprekker i murkonstruksjon.
 • Mistanke om kapillært oppsug – selv om nedløp og drensledning er montert riktig, kan likevel kjelleren dra inn vann. Tegn er saltutslag på gulv eller på murvegg litt opp fra gulv.

SaltutslagSjekkliste for fukt

 • Hvite pulveraktig spor eller “roser” på veggen. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurveggen. En av de sikreste tegne på fuktproblem. Sjekkliste for fukt.

Sjekkliste for fuktMuggsopp

 • Sorte prikker, flekker eller misfarging på vegg og mur. Muggsoppen trives spesielt godt der det er dårlig ventilering og stillestående luft – se bak skap, sofaer og annet interiør som står inntil vegg.

Råte

 • Råte er sopp som bryter ned og svekker treverk. Brunråte er vanligst (kalles også hussopp) og kan oppdages ved brunfarget og deformert trevirke. Råtesoppen kan også være hvit. gul eller gråaktig. Trives der det er fuktig og stillestående luft.

Materialer som sveller

 • Materialer som blærer eller sveller, og/eller gulvbelegg som buler. Eller råtne materialer. Sjekkliste for fukt.

Småkryp

 • Småkryp som sølvkre, borrebiller (mit), stokkmaur, kjellerskrukketroll eller kjelleredderkopper. De foretrekker alle høy luftfuktighet og råtne planker.

Maling som flasserSjekkliste for fukt

 • Maling som er løs, blærer eller som er flasset av. Fukt er den vanligste årsaken til at maling løsner og faller av.

Vinduer og dører som har slått seg

 • Vinduer og dører som har slått seg, eller som er vanskelige å åpne, er ofte et resultat av høy luftfuktighet og fukt. Sjekkliste for fukt.

Kjellerlukt

 • Merke du kjellerlukt (mugglukt) er det et varsko på at kjelleren din kan ha et fuktproblem. Ofte kan du være lurt å få en som ikke bor der å lukte, siden du selv kan bli litt imun på lukten. Lukten setter seg ofte i tøy og tekstiler.

Sjekkliste for fuktRust på sykler og verktøy

 • Oppbevarer du sykler, verktøy og annet metall i kjelleren, se etter rust.

Usynlige fuktskader

 • Har du innredet kjeller, kan det være lurt å åpne opp en panel eller gipsplate for å se bak. Det samme kan du gjøre med parkett og gulvbelegg. Sjekkliste for fukt.

 

Sjekkliste for fukt skal kunne gi deg noen hint om du har et fuktproblem. Ønsker du en befaring og fuktanalyse av kjeller, ta kontakt. 

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her! Eller ring 926  62 666.