Fuktstopper har lisens og enerett på EPT-systemet i Norge. Dette er det eneste elektroosmose-systemet og installasjonsmetoden som BYGGFORSK har fulgt opp gjennom kontrollmålinger av fukt – kjellerlokale i Fredrikstad, fra 1999-2005. Ved hjelp av små, ufarlige elektriske impulser, lades vannmolekylene i veggen med positive ioner. I samsvar med naturens lover trekkes vannet ut mot den negativt ladet jorden og muren blir tørrere. Systemet fuktreduserer og fuktsikrer alle konstruksjoner av mur og betong. Fuktstopper har spesialkunnskap innen elektroosmose.  

 


Om elektroosmose

Elektroosmose er en metode som fuktsikrer og “tørker ut” våt konstruksjon av mur eller betong. Ved å tilføre pulserende likestrøm i en fuktige konstruksjon, kan man transportere fukten ut av konstruksjonen til ønsket sted.

LES MER

Om Fuktstopper og EPT-systemet

Fuktstopper AS er ledende i Europa innen elektroosmose og reduksjon av fukt i mur-/betongkonstruksjoner. Vi sitter på spesialkunskap innen feltet, og utfører fuktsikring i alle type bygninger over hele Norge.

LES MER

Drenering vs. Fuktstopper

Elektroosmose er en mindre kjent løsning for fuktsikring i kjellere enn drenering, men metoden er i ferd med å bli vanligere. Elektroosmose anses som den beste mot kapillært oppsug, her vil en drenering ikke kunne løse fuktproblemet.

LES MER

Elektroosmose som fuktsikring i din kjeller

Elektroosmose som fuktsikring krever mindre inngrep i kjellermuren og ingen graving. Etter rundt 4 uker kommer vi på en etterkontroll og måler opp igjen fukten og måler strømtrekk (effekten). Vi skal da dokumentere at fukten i kontruksjonen er godt redusert og at fuktsikringen virker effektivt.

LES MER