Drenering vs. Fuktstopper

Elektroosmose som fuktsikring av mur og betong fortsatt en mindre kjent løsning for fuktsperre i kjellere enn tradisjonell drenering, men metoden er i ferd med bli mer og mer utbredt. En gravedrenering fungerer fint til sitt formål, men vil ikke kunne hindre kapillær fuktinntrenging i konstruksjoner av mur, betong, tegl og Leca. Her er elektroosmose den beste løsningen.

Elektroosmose vs. Drenering

Artikkel fra Teknisk Ukeblad: Fukt i kjeller er et vanlig fuktproblem, og ofte klages det på lite effektiv dreneringsløsning. Drenering hindrer ikke kapillært oppsug fra grunnen.

Kapillært oppsug er en vanlig fuktårsak

Tradisjonell drenering ligger på klagetoppen ved salg/kjøp av bolig, ofte fordi grave-entreprenøren ikke har analysert og kunnskap om fuktårsakene. Kapillært oppsug er et vanlig fuktproblem som ofte ignoreres. Står fundament og mur i fuktig grunn, transporterer kontruksjonens kapillære krefter vann og fukt opp i mur. Dette skaper saltutslag, misfarging på mur, malingsflass- og bobler, sopp og dårlig inneklima. Det er et permanent fuktproblem som tradisjonell gravedrenering ikke kan løse – da må det graves drensrør under fundamentet. Korrekt installert elektroosmose er den best egnede løsningen for å tørke og stoppe fremtidig kapillær oppsugning i mur.

Tegn på kapillært oppsug

  • Nedre del av mur er fuktigst/har synligst fuktskader. Om hovedparten av saltutslag, fuktflekker og flassing av mur/maling er på murvegg nede ved gulv, så tyder det på kapilært oppsug. Fukten avtar og normaliserer seg ofte 30-60 cm opp på vegg.
  • Midt-/innevegger er også fuktige (dette må komme fra grunnen av).
  • Mye fukt i hjørner (her er kapillærkreftene sterkest).
  • Du har ny drenering, men fortsatt fuktproblemer.
Elektroosmose vs. drenering

Drenering blir ofte utført uten en grundig fuktanalyse i forkant, drenering kan derfor være feil løsning på problemet. Vi undersøker og analyser fuktproblemet før en eventuell installasjon. Her måles relativ fuktighet (RF) i mur bak gipsplater.

Riktig løsning for fuktproblemet

Vi utfører ofte befaringer og fuktanalyser i kjellere som nylig har drenert, men som fortsatt har et fuktproblem i kjelleren. Derfor er det helt essensielt med en analyse- og tilstandsrapport som kartlegger fuktsårsakene før med velger løsning for fuktproblemet. Ofte er elektroosmose-installasjon en bedre løsning enn en tradisjonell drenering.

Vi har de beste verktøyene og en god vitenskapelig metode for å kunne identifisere og kartlegge fuktproblematikken i konstruksjonen.

 

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her! 
Eller ring 926  62 666.