Elektroosmose som fuktsikring i din kjeller

Elektroosmose som fuktsikring krever mindre inngrep i kjellermuren og ingen graving. Fuktstopper har som eneste aktør i Norge skjult installasjon som standard, det vil si at elektrodene slisses inn i konstruksjonen og støpes igjen med spesialmørtel – installasjonen blir nærmest usynlig. En kontrollenhet regulerer strømstyrken etter fuktigheten i muren. Etter rundt 4 uker kommer vi på en etterkontroll og måler opp igjen fukten og måler strømtrekk (effekten). Vi skal da dokumentere at fukten i kontruksjonen er godt redusert og at fuktsikringen virker effektivt, og du vil merke et betraktelig bedre innmiljø i kjelleren.

Vi løser fuktproblemene dine med elektroosmotisk fuktsikring

Det patenterte EPT-systemet løser fuktproblemer i mur, tegl, Leca og betong ved hjelp av pulserende svakstrøm (elektroosmose). Strømmen skyver fukten fra den positive polen på innsiden av kjellermuren ut til den negative på utsiden. Selv i tilfeller hvor grunnvannsnivået er høyere en konstruksjon og vanntrykk er stort mot konstruksjon, vil EPT-systemet forhindre nedfukting og vanninntregning i kapillærene i konstruksjonen. Har kontruksjonen gjennomgående sprekker, hvor vann siger inn, må disse tettes.

Byggforskrapport - Fuktsikring med EPT-systemet

Eneste system og metode som er fukt-kontrollert av BYGGFORSK. Her i et bygg gjennom en 6 års periode.

Fuktsikring uten graving, inntil 70 års levetid og gode garantier

I løpet av 1-2 måneder er muren sterkt fuktredusert – overflatefukten på innsiden av kjeller er borte, fukten inni mur bruker noe lenger tid. Konstruksjonen vil holde seg tørr i årevis. Alt arbeid gjøres fra innsiden av kjelleren. Du slipper ødeleggelsene og kostnadene med graving og drenering. Vi garanterer effekt, og levetiden er som annet elektro-installasjoner – inntil 70 år. Systemet er klassifisert som svakstrømsinstallasjon og er følgelig ikke meldepliktig. Alle elektriske kretser er isolert fra nettet og representerer ingen berøringsfare. Driftskostnadene er minimale – strømkostnadene for en normalinstallasjon i en enebolig er kun rundt 25 kr i året.

Sunnere innemiljø, reduksjon av energiforbruk og radonbeskyttende

Ved å redusere fukten i konstruksjon reduseres forutsetningene for at råte, sopp og mugg skal kunne utvikle seg og vokse – du bli kvitt negativ biologisk aktivitet og et helsefarlig innemiljø. En tørr konstruksjon reduserer også energiforbruket betraktelig, da mye energi går til fordampning av vann inne i konstruksjon og i innemiljøet – isolasjonsevnen i konstruksjonen øker betydelig når den er tørr. Murpuss og maling løsner ikke og flasser ikke av som tidligere, og nedbrytningen av konstruksjonen og eventuell armeringskorresjon stopper. En tørr konstruksjon kan kles inn med plater/gips/panel, og kan innredes og benyttes som oppholdsrom. Vi har også dokumentasjon på at vårt system er radon-beskyttende ved installasjon i gulv.


SLIK ER PROSESSEN FOR FUKTSIKRINGEN 

Befaring og fuktanalyse
En fagmann analyserer fuktsituasjonen. Hvis vi vurderer elektroosmose som en egnet løsning, vil du motta en fuktanalyse og et uforpliktende pristilbud for løsning av fuktsikring. Om installasjon ønskes, avtales tidspunkt med montør. Ofte er vi avhengig av en mer omfattende fuktregistrering av konstruksjon og fuktproblematikk for å kartlegge fuktårsak og kunne engineere en korrekt installasjonsløsning. Dette innebærer blandt annet flere RF-målinger (Relativ Fuktig i konstruksjon) og bruk av termografi-kamera.

Installasjon av elektroosmose 
En normal installasjon i en enebolig tar gjerne 2-3 dager, større installasjoner (som bygård) kan ta 2-4 uker. Hele installasjonen gjøres innenfra – fra romsiden. Vårt system og installasjonsmetode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om innen elektroosmose-installasjoner i Norge, og vårt system og metode er det eneste som er fukt-kontrollert av BYGGFORSK.
Vi har også god erfaring med installasjoner i betonggulv, og vi er den eneste elektroosmose-aktøren som også  tilbyr eventuelt nødvendig tilleggsarbeide til installasjonen – kan være riving, murpuss, støp, tetting av gjennomgående sprekker eller annet relevant arbeide.

Etterkontroll med garantert effekt, og service-avtale
Rundt 30 dager etter ferdigstilt installasjon utføres en ny måling av strømtrekk (strømstyrke mellom alle positiver og negativer – viser effekt) og fuktmåling. Resultatene avstemmes med boligeier. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig med service på systemet, men vi tilbyr en valgfri service-avtale som utføres årlig. Her går vi gjennom systemet og fuktforholdene i konstruksjon for å dokumentere at alt fungerer som det skal.

Vi holder til på Østlandet, men utfører installasjoner over hele Norge.

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her!
Eller ring 926  62 666.