Om elektroosmose

Elektroosmose er en metode som fuktsikrer og “tørker ut” våt konstruksjon av mur eller betong. Ved å tilføre pulserende likestrøm i en fuktige konstruksjon, kan man transportere fukten ut av konstruksjonen til ønsket sted. De positive ionene i vannet trekkes mot en negativ elektrode som er plassert et sted hvor man kan akseptere fukt, for eksempel i grunnen utenfor kjelleren. Elektroosmose som prinsipp er veldokumentert, men selve installasjonsmetode og kunnskap om feltet er helt avgjørende for at elektroosmosen skal fungere effektivt som en “fukttørker” og “fuktstopper” i konstruksjoner av mur og betong.  

Naturlig osmose i naturen

Naturlig osmose finnes overalt i naturen. Dette er en passiv transport av væske uten bruk av energi, og skjer kontiunerlig i alle levende organismer hvor det er porer av ulik form og størrelse – i kroppen vår, i planter, trær. Osmosens natur er å sørge for vannbalanse, og regelen er at høyere vannkonsentrasjon alltid vil gå mot en løsning med lavere vannkonsentrasjon.

Kapillæreffekten

De fleste kjenner til kapillæreffekten – legen benytter dette naturfenomenet ved blodprøver, et tynt glass-rør (kapillære) går ned i fingertupp og blodråper suges opp. Jo tynnere et slikt rør er, jo høyere vil væsken stige i kapillærrøret. Kapillærene i betong og annen murkonstruksjon er til dels mange og meget små, derfor har de stor evne til å transportere vann.

Osmose i mur- og betongskonstruksjon

Det meste av bygningsmateriale (som betong, mur, tegl, Leca etc) består også av millioner av porer (makroporer og kapillærporer). Porene er forbundet med hverandre med mikroskopiske kanaler som kalles for mini-kapillærer. Når en konstruksjon av mur eller betong påvirkes av vann, vil dette vannet – gjennom kapillærer og porer – trenge inn i konstruksjonen. Inntrengingen av vann vil fortsette helt til konstruksjonen er mettet, eller man benytter korrekt installert elektroosmose.

Prinsippet elektroosmose

Med et korrekt installert elektroosmose-system reverserer vi kapillærkreftene, slik at de virker fra innsiden til utsiden av en byggekonstruksjon. Kort fortalt går elektroosmose ut på at man mellom to punkter skaper en spenningsdifferanse (en positiv og en negativ elektrode), slik at de positivt ladede ionene i vannet drar med seg resten av vannet når de trekkes mot den negative elektroden, som er plassert et sted hvor man vil transportere vannet – i jorda utenfor konstruksjon. Gjennom en pulserende likespenning kan prosessen fortsette i det uendelige og konstruksjonen holder seg tørr.

Elektroosmose: Positive elektroder installeres i mur-/betongkonstruksjon fra innsiden, negative elektroder i grunn på utsiden. Vann/fukt vandrer fra pluss til minus.

Elektroosmosens bruksområde innen mur- og betongkonstruksjoner

Elektroosmose er egnet til å tørke byggekonstruksjoner i betong, murverk og nærmest ett hvilket som helst byggemateriale. Prinsippet kan benyttes for konstruksjoner som står på bakken, under bakken eller i vann – vanligst benyttet i kjellere. Elektroosmose kan installeres i vegger, gulv og tak av mur og betong. Systemet stopper ikke fysisk vann som renner inn via gjennomgående sprekker, da må eventuelt sprekkene først tettes.

Elektroosmose-anleggets energibruk

Et elektroosmose-anlegg er svært lite energikrevende, fordi det er ikke den elektriske energien som transporterer vann, men kapillærene. Den elektriske energien brukes kun for å snu kapillær-retningen. Ett årsforbuk av energi for et elektroosmoseanlegg i normal bolig ligger gjerne på mellom 20-40 kroner, tilsvarer en 25 watts glødelampe. Elektroosmose-systemet er selvregulerende og reduserer spenningen når byggkonstruksjonen er tørr, og øker spenningen ved behov – for eksempel om vann prøver å trenge inn ved fuktig vær og stort vannpress.

Bedre innemiljø, energibesparende og radon-beskyttende

En vellykket elektroosmose-installasjon setter en stopper for negativ biologisk aktivitet (mugg, sopp. råte) og videre forringelse av konstruksjonen. En tørr konstruksjon krever også langt mindre energi til oppvarming enn en fuktig konstruksjon; vi har undersøkelser som viser at eneboliger har redusert energiforbruket fra rundt 30.000 til 10.000 kilowatt i året. Vi har også Rapport og Dokumentasjon fra University of Wisconsin-Milwaukee om at vårt system (EPT) installert i betonggulv er en av de beste radonsperrene – radon transporteres i gassform via fukt, stopper man fukten så stopper man også radonen.

Korrekt utført elektroosmose-installasjon

Som eneste aktør i Norge utfører våre installasjoner etter EPT-standard, det mest og best dokumenterte systemet og metoden i verden. Vi har også elektroder av plast, som ikke har problematikken rundt rust, noe elektroder av metall har. En installasjonstegning viser hvor positiver og negativer skal installeres, og hvor mange kurser installasjonen skal deles opp i.
Antall negativer planlegges nøye, samt negativenes potensiale og plassering, basert på installasjonens omfang, konstruksjon, fuktproblematikk og terreng rundt.

Vi sitter på spesialkunnskap innen elektroosmose

Vi innehar rapporter og dokumentasjon fra over 30 år med forskning og utvikling innen elektroosmose, gjennom EPT-systemet. Vår spesialrådgiver, Hasse Halvorsen, anses som den mest kunnskapsrike innen elektroosmose og kapillær fuktinntrenging i verden. Vi har erfaring, materiell og kompetanse til å utføre elektroosmose-installasjoner i alle type bygg og konstruksjoner av mur og betong, og løser også fuktpoblemer i mur- og betongkonstruksjoner i gulv, tak og flere etasjer over bakkenivå.

 


ELEKTROOSMOSENS HISTORIE

Elektroosmose oppdages
I 1807 oppdaget Reuss at vann vandrer gjennom porøse sjikt under påvirkning av et elektrisk potensiale. Dette fenomenet fikk betegnelsen elektroosmose.

Elektroosmose defineres
Helmholtz utviklet i 1879 en teori og en matematisk modell til forklaring av elektroosmose. Med modifikasjoner brukes disse forsatt i dag.

Elektroosmose i praksis prøves ut
I 1939 benyttet L. Casagrande elektroosmose i geoteknikk til stabilisering av en lang jernbaneskjæring i Salsgitter i Tyskland. Det finnes lite dokumentasjon på effekten, men både elektroosmose-anlegg og jernbanestrekning er fortsatt i drift.

Elektroosmose prøves i kommersiell sammenheng
Gjennom 50- og 60-tallet prøver flere aktøres ut elektroosmose som fuktsikring av mur og betong i bygninger med underetasje. Det installeres i industrianlegg og bolighus. Det benyttes system kun basert på likestrøm – ikke pulserende – og kunnskap og dokumentasjon er lav.

Elektroosmose som metode utvikles og forbedres
På 80-tallet blir det gjort mer vitenskapelige undersøkelser og dokumentasjon rundt elektroosmose som en fuktsikring ved kapillært oppsug. EPT og Hasse Halvorsen (i dag ansatt som spesialrådgiver i Fuktstopper As / Scandinavian Transistor As) er en av primusmotorene for utviklingen og innehar fleste patenter i verden innen feltet.

Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her!
Eller ring 926  62 666.