Om Fuktstopper og EPT-systemet

Fuktstopper AS er ledende i Europa innen elektroosmose og reduksjon av fukt i mur-/betongkonstruksjoner. Vi benytter godt dokumenterte systemer, installasjonsmetodikk og kvalitetssikring som ingen andre har eller utfører, og må ikke sammenlignes med andre elektroosmose-aktører i Norge. Fuktstopper sitter på spesialkunskap innen feltet, og utfører fuktsikring i alle type bygninger. Fuktstopper er eneste aktør med lisens på EPT-systemet i Norge. 

Fuktstopper er spesialister på fuktsikring

Fuktstopper As er eid av Scandinavian Transistor As. Selskapene samarbeider tett på alle prosjekter, og sammen er vi ett av verdens mest kompetente miljøer innen fuktproblematikk og væsketransport i kapillarer ved hjelp av svaksstrøms-pulserende likestrøm. Fuktstopper As er den utøvede part av fuktsikringen. Scandinavian Transistor As har ansvaret for rådgivningen og engineeringen av elektroosmose-installasjonen, og sitter trolig på den største kunnskaps- og forskningsbanken innen elektroosmose i verden. Selskapet hadde en omsetning på over 10 millioner kroner i 2015 og er dermed Nordens største selskap innen elektroosmose etter omsetningsgrad.

Spesialkunnskap innen elektroosmose

Vår spesialrådgiver, Hasse Halvorsen, anses internasjonalt som den mest kunnskapsrike innen elektroosmose og kapillær fuktinntrenging. Halvorsen har over 30 års erfaring og hans EPT-system har vært sentrale i utviklingen av teknologien og metoden innen elektroosmose på verdensbasis. Han har blandt annet lært opp det US Army Corpse of Engineers i fuktsikringsmetoden og har utført prestisjeprosjekter over hele verden.

EPT-systemet er det best dokumenterte i verden

Fuktstopper har eksklusivitet og lisens på EPT-systemet. Systemet er trolig det mest og best dokumenterte elektroosmose-systemet i verden. EPT-systemet og metodikken for fuktsikring har blitt utviklet gjennom tiår, via betydelig støtte fra Innovasjon Norge og andre organer, samt gjennom samarbeid med flere hundre Universiteter og relevante forskningsmiljøer verden over. Utviklingen hadde sitt utgangspunkt rundt Norsk Hydro-miljøet i Porsgrunn, hvor noen av landets fremste fysikere, kjemikere og bygningsteknikere bidro til innovasjon og utvikling. EPT-systemet har vunnet en rekke internasjonale priser.

 


Be om befaring og fuktanalyse av kjeller her!

Eller ring 926  62 666. 

Fordeler med Fuktstopper

Fordeler med Fuktstopper