Hva gjør du når boligen du har kjøpt har fukt?

Tydelige fuktproblemer i murvegg, kjeller.

Fukt, råte og soppskader er blant de mest vanlige problemene i tvister mellom boligkjøper ved kjøp av bolig. Denne typen skader oppstår gjerne som følge av lekkasjer eller sviktende drenering. Denne typen skader kan føre med seg store utbedringskostnader. Som boligkjøper er det dermed viktig å være klar over dine rettigheter, og om man kan rette et krav mot selgeren når det viser seg at boligen har fukt, råte eller soppskader.

LES MER PÅ EIENDOMSADVOKAT.NO