Muggsopp-analyse

Mycometer®-testen er markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp. Vi er en av få aktører i Norge sertifiserte til prøvetaking, analyse og dokumentering av Mycometer®-testen. Det kan tas både overflate- og materialprøver, samt luftprøver. 

Mycometer testen er en veldokumentert metode som har vært på markedet i mer enn 15 år, og har vært brukt i mer enn hundre tusen muggsoppsaker. I motsetning til de forskjellige klassiske dyrkningsmetodene, hvor resultatet kan ta en uke, er Mycometer-testen hurtig og gir resultater på få timer. Ved bruk av en svært følsom fluorescens-teknologi måler metoden på en enzym-aktivitet som finnes i alle muggsopper.

Teknologien er utviklet av forskere fra Københavns Universitet, og er dokumentert gjennom mange artikler i peer reviewed tidsskrifter. Metoden er verifisert av The American Environmental Protection Agency (US-EPA) i 2011. Mer om Mycometer-testen (dansk nettside): http://www.mycometer.dk

Eksponering for muggsopp er helsefarlig

Eksponering for muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Følsomme grupper er spesielt barn og personer med astma- og/eller allergisykdommer. Anbefalt faglig norm er at vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjoner skal unngås. Muggsoppforekomster i bygg har alltid en sammenheng med fuktproblematikk, da fukt eller vann er avgjørende for vekstgrunnlag.

Helsesymptomer grunnet eksponering av muggsopp kan være: Tretthet, nedsatt konsentrasjon, hodepine, såre og irriterte slimhinner i øyne og nese, eksem, sår hals, bronkitter, allergier og astma, og generelt nedsatt immunforsvar.


Priser – Prøvetaking og analyse med rapport av muggsopp og innemiljø

Standard muggsopp-analyse, 1 luftprøve eller 1 overflateprøve: kr 1950,- inkl mva
Ekstra prøver (luft eller overflate) kr 1280,- inkl mva per stk

Kjøring kommer i tillegg. Ofte holder det med 1 prøve for å avdekke nivåer av evt muggsoppforekomster. Ser vi behovet for flere prøver, vil tilbudsmottaker bli infomert om dette. Analyse og rapport oversendes som regel 2 virkedager etter prøvetaking. Rapporten inkludere også anbefalinger tiltak og utbedring.

For bestilling av muggsoppanalyse, send mail til pal@fuktstopper.no
Du kan også sende bilder av evt muggsoppforekomst på epost, så tar vi en vurdering av evt behovet for muggsoppanalyse.

 

Mer info muggsopp og Mycometer-testen

Se sammenligning med andre muggsopp-prøver