Tag Archives | Elektroosmose

Om elektroosmose

Elektroosmose er en metode som fuktsikrer og “tørker ut” våt konstruksjon av mur eller betong. Ved å tilføre pulserende likestrøm i en fuktige konstruksjon, kan man transportere fukten ut av konstruksjonen til ønsket sted.

Forsiden

Installasjon av elektroosmose – Fuktsikring

Vårt EPT-system og installasjonsmetode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om innen elektroosmose-installasjoner i Norge. Vi garanterer effekt.

US Army Corpse of Engineeres

EPT-systemet er den mest foretrukne løsningen for fuktsikring av underetasjer og konstruksjoner som utsettes for kapillær fuktinntrenging for US Army Corpse of Engineeres.

IKM Laboratorium

Forskningsprosjekt med EPT-systemet sammen med IKM Laboratorium – selskap i IKM Gruppen, multidisiplin-leverandør til olje- og offshoreindustrien.

Drenering vs. Fuktstopper

Elektroosmose er en mindre kjent løsning for fuktsikring i kjellere enn drenering, men metoden er i ferd med å bli vanligere. Elektroosmose anses som den beste mot kapillært oppsug, her vil en drenering ikke kunne løse fuktproblemet.