Tag Archives | Etterkontroll

Elektroosmose som fuktsikring i din kjeller

Elektroosmose som fuktsikring krever mindre inngrep i kjellermuren og ingen graving. Etter rundt 4 uker kommer vi på en etterkontroll og måler opp igjen fukten og måler strømtrekk (effekten). Vi skal da dokumentere at fukten i kontruksjonen er godt redusert og at fuktsikringen virker effektivt.