Tag Archives | fuktsikring

Eneboliger

Ingen fuktproblemer eller kjellerkonstruksjoner i eneboliger er like, men vi har erfaring med de fleste tilfeller. Vi fuktsikrer kontruksjoner av betong, tegl, leca, stein og lettbetong som siporex – og vi garanterer fuktreduksjon i konstruksjonen.

Om elektroosmose

Elektroosmose er en metode som fuktsikrer og “tørker ut” våt konstruksjon av mur eller betong. Ved å tilføre pulserende likestrøm i en fuktige konstruksjon, kan man transportere fukten ut av konstruksjonen til ønsket sted.

Forsiden

Installasjon av elektroosmose – Fuktsikring

Vårt EPT-system og installasjonsmetode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om innen elektroosmose-installasjoner i Norge. Vi garanterer effekt.

Årsaker til fukt

Årsaker til fukt i kjeller kan være mange. De vanligste årsakene er at grunnmuren tar opp vann fra jorda, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som siver inn i svake punkter i konstruksjon, samt kappilært oppsug fra grunnen.

Om Fuktstopper og EPT-systemet

Fuktstopper AS er ledende i Europa innen elektroosmose og reduksjon av fukt i mur-/betongkonstruksjoner. Vi sitter på spesialkunskap innen feltet, og utfører fuktsikring i alle type bygninger over hele Norge.