Tag Archives | Fuktstopper™

Om Fuktstopper og EPT-systemet

Fuktstopper AS er ledende i Europa innen elektroosmose og reduksjon av fukt i mur-/betongkonstruksjoner. Vi sitter på spesialkunskap innen feltet, og utfører fuktsikring i alle type bygninger over hele Norge.

Fuktstopper og elektroosmose

Fuktstopper har lisens og enerett på EPT-systemet i Norge. Dette er det eneste elektroosmose-systemet og installasjonsmetoden som BYGGFORSK har fulgt opp gjennom kontrollmålinger av fukt. Systemet fuktreduserer og fuktsikrer alle konstruksjoner av mur og betong, i alle type bygg og kjellere.