Tag Archives | Helsefare

Fukt i hus like farlig som passiv røyking

Overlege Jan Vilhelm Bakke er tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, og har en doktorgrad som tar for seg inneklimaproblematikken. Han understrekte at fukt i bygg er et betydelig helseproblem. – Det er viktig å ta fuktproblemer i hus på alvor. Ser man bort fra kreft, viser forskning at fukt i hus gir samme grad av økt forekomst for luftveisinfeksjoner og allergiske reaksjoner som passiv røyking, sier Bakke til Aftenposten.no.

LES MER PÅ AFTENPOSTEN

Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013

Folkehelseinstituttets Inneklimarapport 2013 er publisert. Siste rapport kom i 1998, og nå roper Folkehelseinstituttets er høyt varsko rundt fukt og inneklima. – Det har skjedd svært mykje på inneklimafronten dei siste åra. Nyare forsking nyanserer kunnskapen vår og har ført til ei viss endring i kva inneklimaområde vi bør fokusere på. Til dømes har det kome fleire studiar som tyder på at fukt og mugg er knytt til utvikling av sjukdom og ikkje berre til forverring av eksisterande sjukdom, seier Becher.

LES MER OM RAPPORTEN HER

 

Helsefare ved fukt

Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig innemiljø. Det er i dag godt dokument at helseplager er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg.