Tag Archives | Helseplager

Fuktskader

Fukt bryter ned materier, er grobunn for mugg og sopp, forringer verdien av boligen og kan være alvorlig for helsen til beboerne. Det er viktig å tidlig søke hjelp hos fagfolk for å få kartlagt årsaken og eventuelle tiltak.

Helsefare ved fukt

Det antas at så mye som annenhver bolig i Norge har dårlig innemiljø. Det er i dag godt dokument at helseplager er langt vanligere hos mennesker som bor i hus med fuktproblemer og mugg.

Fukt i kjeller

Fukt i kjeller er vanlig i bygg og boliger. Rundt 80 % av alle norske hus har skader på grunn av fukt. Fukt i kjeller er ikke bare utrivelig med tanke på saltutslag, flekker, mugg og lukt, det kan også få uventete og svært alvorlige økonomiske og helsemessige konsekvenser.