Vår fuktsikring løser ditt fuktproblem i kjeller av mur, tegl og betong med elektroosmose. Slik at du får blir kvitt fuktskader, muggsopp, kjellerlukt og helsefarlig innemiljø. Fuktstopper er også eneste aktør som tilbyr omfattende fuktregistrering med analyse- og tilstandsrapport av fuktproblematikk, årlig service-avtale for installasjonen, og relevante og ofte nødvendige tilleggstjenester til selve installasjonen. Kontakt oss for en kvalitetsfull fuktbefaring og fuktsikring. 

Relevante tilleggsarbeider

Ofte er det behov for tilleggsarbeider til selve installasjonen av elektroosmose. Dette kan være riving, reparasjon av mur, murpuss eller støping, og annet nødvendig og relevant tilleggsarbeide og fuktsikringstiltak.

LES MER

Service-avtale

Et korrekt installert elektroosmose-system har i utgangspunktet ikke behov for vedlikehold og service, men spesielt på større installasjoner anbefaler vi kunden å tegne en årlig Service-avtale.

LES MER

Fuktregistrering med analyse- og tilstandsrapport

En mer grundig og metodisk fuktregistrering er ofte avgjørende for å ha best mulige forutsetninger for å kunne prosjektere en best mulig fuktsikring på fuktproblematikken. Fuktregistreringen avdekker fuktforhold og fuktårsaker.

LES MER

Installasjon av elektroosmose - Fuktsikring

Vårt EPT-system og installasjonsmetode her flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om innen elektroosmose-installasjoner i Norge. Vi garanterer effekt.

LES MER

Fuktbefaring med rapport

En fuktbefaring av kjeller er første steg for å kunne gjøre en kartlegging av fuktproblematikken i kjeller og konstruksjon. Befaringen resulterer i en befaringsrapport, ett uforpliktende pristilbud og løsningsbeskrivelse.

LES MER