Fuktregistrering med analyse- og tilstandsrapport

Ofte er det helt avgjørende med en mer grundig og metodisk fuktregistrering for å ha best mulige forutsetninger for å dokumentere fuktforhold, avdekke skader og risiko, identifiserer og forstå fuktårsakene, og for å videre kunne prosjktere en best mulig løsning på fuktproblematikken. i tilfeller hvor dette er helt nødvendig, utføres en en fuktregistrering av konstruksjonen med fuktanalyse og tilstandsrapport. 

Fuktanalyse

Bruk av termografi-kamera på konstruksjon kan avdekke temperaturforskjeller og kondenseringsproblem.

Fuktregistreringen innebærer måling av RF (relativ fuktighet) både 5 og 10 cm inn i mur-/betongkonstruksjon, termografi-fotografering (identifiserer fukttransport ut fra temperatur i konstruksjon, på overflate og i rom), foto-dokumentasjon av visuelle fukttegn og induksjonsmålinger av overflatefukt. Fuktregistreringen resulterer i en fuktanalyse- og tilstandsrapport, som igjen også vil være avgjørende for å kunne prosjektere en løsning og gi en pris på selve fuktsikringen.

En fuktregistrering innebærer måling og analyse av fra 50 til flere 100 målpunkter i konstruksjonen. I analyse- og tilstandsrapporten regnes antall gram med vannmengde per kubikkmeter luft, samt ønsket vannmengde ved RF 85 % ved samme temperatur. Dette er vitenskapelig dokumentasjon av fukt-/vannmengden i konstruksjonen, og kan også benyttes ved rutinekontoller av konstruksjoner i etterkant av fuktsikringen. Det benyttes nøye kvalitetskontrollert og kallibrert måleutstyr.

Fuktanalyse og tilstandsrapport

Fuktanalyse

Fra en omfattende fuktregistrering med fuktanalyse og tilstandsrapport på en skole for Horten Kommune i 2015. Gjennom en grundig fuktanalyse og tilstandsrapport avdekket vi fuktforhold og fuktårsaker.

En fuktregistrering med fuktanalyse og tiltandsrapport tar som regel fra 3 til 5 arbeidsdager. Dette inkluderer også beskrivelse av anbefalt installasjonsløsning og et pristilbud.

I utgangspunktet anbefaler vi alle med fuktproblematikk i kjeller og konstruksjoner en fuktregistrering. For større bygninger og konstruksjoner, samt spesielt komplekse fuktproblemer, utfører vi ikke elektroosmose-installasjon før fuktregistrering og analyse- og tilstandsrapport er utført.

Vi utfører også rene fuktregistreringsoppdrag, uten påfølgende elektroosmose-installasjon. Dette har vi blandt annet utført en fuktutsatt skolebygning, hvor det fortsatt var misstanke om fuktproblematikk etter et omfattende sanerings- og rehabiliteringsprosjekt.

Vår fuktregistrering og fuktanalyse og tilstandsrapport er utviklet gjennom flere år av vår supervicer Hasse Halvorsen (tidligere EPT, og en av verdens mest anerkjente innen elektroosmose og kapillær fuktinntrenging i porøse konstruksjoner), og er trolig den mest vitenskapelig og mest korrekte fuktkartleggingsmetoden av konstruksjoner av mur og betong i Norge. Metoden er også lisensisert for bruk i Nord-Amerika og i Kina.

Vi er den eneste tilbyderen av elektroosmose-fuktsikring i Norge som tilbyr en slik omfattende fuktregistrering.

Vi holder til på Østlandet, men utfører fuktregistreringer over stort sett hele Norge – i alle type konstruksjoner av mur og betong, ikke kun kjellere.

Kontakt oss for Fuktregistrering her. Eller ring 926 62 666.