Installasjon av elektroosmose – Fuktsikring

Vi er den eneste tilbyderen i Norden som har lisens på EPT-systemet og den godt dokumenterte EPT-metoden for elektroosmose. Både systemet og metoden er godt dokumentert i forskningsprosjekter over hele verden, og er også det eneste som er testet og anbefalt av SINTEF Byggforsk her i Norge. Vår metode og elektroosmose fuktsikring har flere vesentlige egenskaper og kvalitetssikringer som vi er alene om innen elektroosmose-installasjoner i Norge. 

Vi fuktsikrer alle type kjellere og konstruksjoner i porøse materialer som mur, tegl, betong og Leca. En normal installasjon i en enebolig tar gjerne 2-3 dager, større installasjoner (som bygård) kan ta 2-4 uker.

Installasjon elektroosmose fuktsikring

Positive elektroder installeres i mur-/betongkonstruksjon fra innsiden, negative elektroder i grunn på utsiden. Vann/fukt vandrer fra pluss til minus.

Hele installasjonen gjøres innenfra – fra romsiden. De positive elektrodene slisses inn i kontruksjon og støpes igjen med en patentert spesialmørtel. Negative elektroder (jordspyd) etableres ved å borre de gjennom konstruksjonen og ut i grunn utenfor konstruksjon. Antall negativer planlegges nøye, samt negativenes potensiale og plassering, basert på installasjonens omfang, konstruksjon, fuktproblematikk og terreng rundt. Det samme gjelder for antall rader med positive elektroder som

Vi utfører våre installasjoner etter EPT-standard, det mest og best dokumenterte systemet og metoden i verden. Vi er også alene om å ha spesialutviklede elektroder som ikke kan ruste, noe elektroder av metall vil gjøre. En installasjonstegning viser hvor positiver og negativer skal installeres, og hvor mange kurser installasjonen skal deles opp i. Korrekt installert elektroosmose fuktsikring er helt avgjørende for effektiv og langvarig virkning.

MERK: SINTEF Byggforsk er klare på at elektroosmose kun fungerer effektivt som fuktsikring om det er installert korrekt. Vi er i dag den eneste aktøren i Norge som installerer elektroosmose-system etter denne metoden (EPT-metoden, lisensiert). Andre elektroosmose-aktører presenterer sine enklere metoder som om de var testet og anbefalt av SINTEF Byggforsk, gjennom vise til rapporter for vårt system og metode. 

Systemet er klassifisert som svakstrømsinstallasjon og er følgelig ikke meldepliktig. Alle elektriske kretser er isolert fra nettet og representerer ingen berøringsfare. Systemet har like lang levetid som annet elektro-installasjoner – inntil 70 år. Virkningsgraden opprettholdes så lenge det står spenning på anlegget, og driftskostnadene er minimale – under 50 kr for en installasjon i en enebolig.

Vi innehar rapporter og dokumentasjon fra over 30 år med forskning og utvikling innen elektroosmose, gjennom EPT-systemet. Vår spesialrådgiver, Hasse Halvorsen, anses som den mest kunnskapsrike innen elektroosmose og kapillær fuktinntrenging i verden. Halvorsen har vært en av de viktigste bidragsyterne for utvikling av elektroosmose og metodikk på verdensbasis.

Kontakt oss for elektroosmose fuktsikring her. Eller ring 926 62 666.