Relevante tilleggsarbeider

Ofte er det behov for tilleggsarbeider til selve installasjonen av elektroosmose. Dette kan være riving, rengjøring og reparasjon av mur, murpuss eller støping, bytte av korresjonsødelagt armeringsjern og annet nødvendig og relevant tilleggsarbeide og fuktsikringstiltak. Vi har erfarne fagfolk som kan utføre dette. 

Profesjonell håndtering i henhold til fuktproblematikken 

Våre håndverkere og fagfolk har bred erfaring, og er alle spesialiserte innen elektroosmose og fuktproblematikk. Dette resulterer i effektiv og profesjonell håndtering av tilleggsarbeidene, utført på korrekt og optimal måte i henhold til fuktproblematikk og fuktsikringen.

Riving

Riving av alt fuktskadet organisk materiale i bygårdskjeller.

Riving, fjerne fuktskadet materiell

Elektrodene i elektroosmose-anlegget må installeres direkte inn i kontruksjonen, fra innsiden. Er konstruksjonen utforet (panel, gips, sponplater) må dette fjernes før installasjonen kan utføres. Ofte er disse organiske materialene også fuktskadet – har råte, sopp og/eller mugg.

Ved å selv utføre rivingen får vi også kartlagt verdifull informasjon rundt fuktskader og fuktårsak, som igjen er viktig for å kunne forstå fuktproblemene og prosjektere en optimal fuktsikring.

Pigging av gulv, og ny støp

Ved fuktsikring av gulv, kan det være nødvendig å pigge opp gammelt betonggulv og legge ny støp. Elektrodene legges da rett i støpen.

Mur- og betongarbeide

Har konstruksjonen gjennomgående sprekker hvor vann renner inn, må disse meisles opp og tettes med spesialsement. Vi utfører også rengjøring og murpussing av mur, og støp av både vegger og nytt gulv – da installeres elektrodene direkte i støpen.

Utskifting av korresjonsskadet armeringsjern

Vi har gode rutiner for kartlegging, rengjøring og eventuell utskifting av korresjonsskadet armeringsjern. Dette utgøres som regel parallelt med installasjonen av elektrodene.

Fuktsikringstiltak

Vi utfører også andre fuktsikringstiltak. Her overflatedrenering for å redusere vannpress mot konstruksjon.

Andre nødvendige fuktsikringstiltak 

Dette kan være overflatedrenering med knotteplast og drensrør, montering av grunnvannspumpe og utebedring av taknedløp. Generelt fuktsikringstiltak som reduserer vannpresset mot konstruksjon.

Ofte er også mangel på eller dårlige taknedløp (fra takrenner) en av årsaken til mye vannpress mot mur-konstruksjon. Vi går alltid over taknedløpene, og gjør de nødvendige tiltakene der det er nødvendig og ønskelig.

Vi tar ikke på oss fullverdige dreneringsjobber, men samarbeider her eventuelt med grave-entreprenør.