Service-avtale

Et korrekt installert elektroosmose-system har i utgangspunktet ikke behov for vedlikehold og service, men spesielt på større installasjoner anbefaler vi kunden å tegne en årlig Service-avtale. Dette innebærer en årlig inspeksjon av systemet og fuktforhold som oppsumeres i en service-rapport. Ved behov kan eventuelle utbedringer og feilretting utføres. 

Vårt elektroosmose-anlegg skal ha en like lang levetid som andre elektro-installasjoner i bygg – inntil 70 år. Men fordi konsekvensene ved et inneffektivt system er store, anbefaler vi årlig Service-avtale for alle større installasjoner. Oppdages det eventuelle feil eller uregelmessigheter, kan disse utbedres.

Service-avtalens innhold:

  1. Måling av strømtrekk i alle positive kurser.
  2. Punktmåling av relativ fuktighet etter avtale.
  3. Utbedring av mindre feil så som sikringserstatning, løse ledninger etc i styringsskap og koblingsboks.
  4. Skriving og levering av service-rapport.
  5. Kontroll av styringsenhetene for elektroosmoseanlegget.