Analyse- og tilstandsrapport fukt

Noen ganger er det helt avgjørende med en mer grundig og metodisk fuktsjekk for å ha best mulige forutsetninger for å dokumentere fuktforhold, avdekke skader og risiko, identifiserer og forstå fuktårsakene, og for så å videre kunne prosjektere en best mulig løsning på fuktproblematikken. I tilfeller hvor dette er nødvendig – når en ordinær fuktbefaring ikke gir oss svarene – anbefaler vi en mer omfattende Analyse- og Tilstandsrapport.

En metodisk og grundig gjennomgang av fukt og konstruksjoner

En mer omfattende fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport innebærer metodisk måling av RF (relativ fuktighet) både 5 og 10 cm inn i mur-/betongkonstruksjon, termografi-fotografering (identifiserer fukt og temperatur i konstruksjon og på overflater), foto-dokumentasjon av visuelle fukttegn og induksjonsmålinger av fukt. Vår Analyse- og Tilstandsrapport er et detaljert og inngående dokument av fuktforholdene, skader og risiko og årsakene til problemene.

Måling av RF (Relativ Fuktighet) 5, 10 og 15 cm inn i konstruksjon.

Utgangspunkt for optimal løsning på fuktproblemet

Kartleggingen, analysen og rapporten utføres av et kompetent mannskap, med en metodisk grundighet. Det benyttes nøye kvalitetskontrollert og kallibrert måleutstyr. Analyse- og Tilstandsrapport er også utgangspunktet for å kunne prosjektere korrekt og optimal løsning på problemene, og for å kunne prisgi fuktsikringen.

Utføres i alle typer bygg og kjellere av mur og betong

Fuktstopper er den eneste tilbyderen av elektroosmose-fuktsikring i Norge som tilbyr en slik omfattende Analyse- og Tilstandsrapport av fuktproblematikk i mur og kjellere. Vi holder til på Østlandet, men utfører Analyse- og Tilstandsrapport over stort sett hele Norge, i alle typer konstruksjoner av mur og betong, ikke kun kjellere – også garasjeanlegg, leiligheter i bygårder og næringsbygg.

Bestille Analyse og Tilstandsrapport

Legg igjen din epostadresse her, så kontakter vi deg vedrørende tilbud og fremdrift.


  Analyse og Tilstandsrapport Fukt

  Grundig Fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av mur og kjeller. Innebærer metodisk fuktmåling av RF (Relativ Fuktighet) i mur og luft, indikasjonsmålinger fukt, termografi-fotografering og dokumentasjon av visuelle fukttegn. Rapporten dokumenterer fuktforhold, skader og risiko, årsakene til problemene, samt beskriver anbetalte tiltak for utbedring.

  Pris for kjeller enebolig/leilighet/garasje/bygård/næringslokale avtales etter areal og omfang.


  Analyse og Tilstandsrapport Mugg, Innemiljø og Fukt

  I tillegg til grundig Fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av mur og kjeller, utføres også muggsoppanalyser og inspeksjon innemiljø med tilhørende rapport. Normalt utføres 3 stk muggsopprøver, både på overflate og i luft.

  Pris for kjeller enebolig/leilighet/garasje/bygård/næringslokale avtales etter areal og omfang.