Analyse- og tilstandsrapport fukt

Noen ganger er det helt avgjørende med en mer grundig og metodisk fuktsjekk for å ha best mulige forutsetninger for å dokumentere fuktforhold, avdekke skader og risiko, identifiserer og forstå fuktårsakene, og for så å videre kunne prosjektere en best mulig løsning på fuktproblematikken. I tilfeller hvor dette er nødvendig – når en ordinær fuktbefaring ikke gir oss svarene – anbefaler vi en mer omfattende Analyse- og Tilstandsrapport.

En metodisk og grundig gjennomgang av fukt og konstruksjoner

En mer omfattende fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport innebærer metodisk måling av RF (relativ fuktighet) både 5 og 10 cm inn i mur-/betongkonstruksjon, termografi-fotografering (identifiserer fukt og temperatur i konstruksjon og på overflater), foto-dokumentasjon av visuelle fukttegn og induksjonsmålinger av fukt. Vår Analyse- og Tilstandsrapport er et detaljert og inngående dokument av fuktforholdene, skader og risiko og årsakene til problemene.

Utgangspunkt for optimal løsning på fuktproblemet

Kartleggingen, analysen og rapporten utføres av et kompetent mannskap, med en metodisk grundighet. Det benyttes nøye kvalitetskontrollert og kallibrert måleutstyr. Analyse- og Tilstandsrapport er også utgangspunktet for å kunne prosjektere korrekt og optimal løsning på problemene, og for å kunne prisgi fuktsikringen.

Utføres i alle typer bygg og kjellere av mur og betong

Fuktstopper er den eneste tilbyderen av elektroosmose-fuktsikring i Norge som tilbyr en slik omfattende Analyse- og Tilstandsrapport av fuktproblematikk i mur og kjellere. Vi holder til på Østlandet, men utfører Analyse- og Tilstandsrapport over stort sett hele Norge, i alle typer konstruksjoner av mur og betong, ikke kun kjellere – også garasjeanlegg, leiligheter i bygårder og næringsbygg.

Bestille Analyse og Tilstandsrapport

Legg igjen din epostadresse her, så kontakter vi deg vedrørende tilbud og fremdrift.


Analyse og Tilstandsrapport Fukt

Grundig Fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av mur og kjeller. Innebærer metodisk fuktmåling av RF (Relativ Fuktighet) i mur og luft, indikasjonsmålinger fukt, termografi-fotografering og dokumentasjon av visuelle fukttegn. Rapporten dokumenterer fuktforhold, skader og risiko, årsakene til problemene, samt beskriver anbetalte tiltak for utbedring.

Pris for kjeller enebolig/leilighet: Kr 6850,- inkl mva
Pris større kjellere: Prises etter areal og omfang

Kjørekostnad kommer i tillegg.


Analyse og Tilstandsrapport Mugg, Innemiljø og Fukt

I tillegg til grundig Fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av mur og kjeller, utføres også muggsoppanalyser og inspeksjon innemiljø med tilhørende rapport. Normalt utføres 3 stk muggsopprøver, både på overflate og i luft.

Pris for kjeller enebolig/leilighet: Kr 11.650,- inkl mva
Pris større kjellere: Prises etter areal og omfang

Kjørekostnad kommer i tillegg.