Muggsoppanalyse og rapport innemiljø

Mycometer®-testen er markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp. Som en av få aktører i Norge er Fuktstopper sertifiserte til prøvetaking, analyse og dokumentering av Mycometer®-testen. Det kan tas både overflate- og materialprøver, samt luftprøver. I tillegg til å gi svar på muggsoppforekomstene, besvarer rapporten også årsaker til muggsoppveksten og anbefalinger for tiltak.

Hurtig analyse og retur av rapport

Mycometer testen er en veldokumentert metode som har vært på markedet i mer enn 15 år, og har vært brukt i mer enn hundre tusen muggsopprosjekter. I motsetning til de forskjellige klassiske dyrkningsmetodene, hvor resultatet kan ta en uke, er Mycometer-testen hurtig og gir resultater på få timer. Ved bruk av en svært følsom fluorescens-teknologi måler metoden på en enzym-aktivitet som finnes i alle muggsopper. Teknologien er utviklet av forskere fra Københavns Universitet, og er dokumentert gjennom mange artikler i peer reviewed tidsskrifter. Metoden er verifisert av The American Environmental Protection Agency (US-EPA) i 2011.

muggsoppanalyse på gipsplate

Eksponering for muggsopp er helsefarlig

Eksponering for muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Følsomme grupper er spesielt barn og personer med astma- og/eller allergisykdommer. Anbefalt faglig norm er at vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjoner skal unngås. Muggsoppforekomster i bygg har alltid en sammenheng med fuktproblematikk, da fukt eller vann er avgjørende for vekstgrunnlag. Helsesymptomer grunnet eksponering av muggsopp kan være: Tretthet, nedsatt konsentrasjon, hodepine, såre og irriterte slimhinner i øyne og nese, eksem, sår hals, bronkitter, allergier og astma, og generelt nedsatt immunforsvar.

Helhetlig rapport som også beskriver årsaker og utbedring

Vekst av muggsopp har alltid sitt utgangspunkt i fukt og/eller vann, derfor vil vi også under prøvetakingen utføre fuktmålinger og bruk av termografi (spesielt for å avdekke eventuelt kondenseringsproblem). I tillegg til muggsoppanalysen, inneholder også rapporten antagelser rundt årsakene til vekst, samt anbefalte tiltak. Som standard utfører vi prøvetaking av muggsoppforekomster både på overflater og i luft.

Bestille Analyse og Tilstandsrapport

Legg igjen din epostadresse her, så kontakter vi deg vedrørende tilbud og fremdrift.


Analyse og Tilstandsrapport Mugg og Innemiljø

Prøvetaking og analyse av 3 stk muggsopprøver, både på overflate og i luft. I tillegg dokumenteres visuelle tegn på negativ biologisk aktivitet, samt indikasjonsmålinger av fukt og bruk av termografi-kamera ved behov. Rapportens formål er å kunne gi svar på om det er for høye andeler av muggsopp i bolig, samt da eventuell risiko for helsefare.

Pris for kjeller enebolig/leilighet: Kr 6250,- inkl mva
Pris større kjellere: Prises etter areal og omfang

Kjørekostnad kommer i tillegg. Pris for flere muggsoppanalyser, kr 1850,- per stk.


Analyse og Tilstandsrapport Mugg, Innemiljø og Fukt

I tillegg til prøvetaking av muggsopp, med Analyse- og Tilstandsrapport for Mugg og Innemiljø, utføres også grundig Fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av mur og kjeller. Innebærer bl.a. metodisk målinger av RF (Relativ Fuktighet) 5 cm inn i konstruksjon. Analyse- og Tilstandsrapporten gir en omfattende dokumentasjon av Mugg, Innemiljø og Fukt i bolig, og beskriver også årsaker og tiltak for utbedring.

Pris for kjeller enebolig/leilighet: Kr 11.650,- inkl mva
Pris større kjellere: Prises etter areal og omfang

Kjørekostnad kommer i tillegg. Pris for flere muggsoppanalyser, kr 1850,- per stk.