Muggsoppanalyse og rapport innemiljø

Mycometer®-testen er markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp. Som en av få aktører i Norge er Fuktstopper sertifiserte til prøvetaking, analyse og dokumentering av Mycometer®-testen. Det kan tas både overflate- og materialprøver, samt luftprøver. I tillegg til å gi svar på muggsoppforekomstene, besvarer rapporten også årsaker til muggsoppveksten og anbefalinger for tiltak.

Hurtig analyse og retur av rapport

Mycometer testen er en veldokumentert metode som har vært på markedet i mer enn 15 år, og har vært brukt i mer enn hundre tusen muggsopprosjekter. I motsetning til de forskjellige klassiske dyrkningsmetodene, hvor resultatet kan ta en uke, er Mycometer-testen hurtig og gir resultater på få timer. Ved bruk av en svært følsom fluorescens-teknologi måler metoden på en enzym-aktivitet som finnes i alle muggsopper. Teknologien er utviklet av forskere fra Københavns Universitet, og er dokumentert gjennom mange artikler i peer reviewed tidsskrifter. Metoden er verifisert av The American Environmental Protection Agency (US-EPA) i 2011.

muggsoppanalyse på gipsplate

Muggsoppanalyse overflate bak på gipsplate. Fuktstopper er også sertifiserte for luftprøver.

Eksponering for muggsopp er helsefarlig

Eksponering for muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Følsomme grupper er spesielt barn og personer med astma- og/eller allergisykdommer. Anbefalt faglig norm er at vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjoner skal unngås. Muggsoppforekomster i bygg har alltid en sammenheng med fuktproblematikk, da fukt eller vann er avgjørende for vekstgrunnlag. Helsesymptomer grunnet eksponering av muggsopp kan være: Tretthet, nedsatt konsentrasjon, hodepine, såre og irriterte slimhinner i øyne og nese, eksem, sår hals, bronkitter, allergier og astma, og generelt nedsatt immunforsvar.

Helhetlig rapport som også beskriver årsaker og utbedring

Vekst av muggsopp har alltid sitt utgangspunkt i fukt og/eller vann, derfor vil vi også under prøvetakingen utføre fuktmålinger og bruk av termografi (spesielt for å avdekke eventuelt kondenseringsproblem). I tillegg til muggsoppanalysen, inneholder også rapporten antagelser rundt årsakene til vekst, samt anbefalte tiltak. Som standard utfører vi prøvetaking av muggsoppforekomster både på overflater og i luft.

Bestille Analyse og Tilstandsrapport

Legg igjen din epostadresse her, så kontakter vi deg vedrørende tilbud og fremdrift.


Analyse og Tilstandsrapport Mugg og Innemiljø

Prøvetaking og analyse av 3 stk muggsopprøver, både på overflate og i luft. I tillegg dokumenteres visuelle tegn på negativ biologisk aktivitet, samt indikasjonsmålinger av fukt og bruk av termografi-kamera ved behov. Rapportens formål er å kunne gi svar på om det er for høye andeler av muggsopp i bolig, samt da eventuell risiko for helsefare.

Pris for kjeller enebolig/leilighet: Kr 6250,- inkl mva
Pris større kjellere: Prises etter areal og omfang

Kjørekostnad kommer i tillegg. Pris for flere muggsoppanalyser, kr 1850,- per stk.


Analyse og Tilstandsrapport Mugg, Innemiljø og Fukt

I tillegg til prøvetaking av muggsopp, med Analyse- og Tilstandsrapport for Mugg og Innemiljø, utføres også grundig Fuktsjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av mur og kjeller. Innebærer bl.a. metodisk målinger av RF (Relativ Fuktighet) 5 cm inn i konstruksjon. Analyse- og Tilstandsrapporten gir en omfattende dokumentasjon av Mugg, Innemiljø og Fukt i bolig, og beskriver også årsaker og tiltak for utbedring.

Pris for kjeller enebolig/leilighet: Kr 11.650,- inkl mva
Pris større kjellere: Prises etter areal og omfang

Kjørekostnad kommer i tillegg. Pris for flere muggsoppanalyser, kr 1850,- per stk.