Kapillær fuktsikring eller drenering

Elektroosmose som fuktsikring av grunnmur er fortsatt en mindre kjent løsning enn tradisjonell drenering, men metoden blir mer og mer utbredt over hele Nord Europa, hvor fuktig grunn og klima er vanlig. En gravedrenering fungerer fint til sitt formål, men vil sjelden kunne hindre kapillært fuktoppsug i grunnmur fra fuktig grunn. Her anses korrekt installert elektroosmose som den beste løsningen.

Finn årsaken til fuktproblemet før du velger løsning

Er du syk, finner legen først diagnosen før hun skriver ut resept på medisin til deg. Samme prinsipp bør gjelde for fuktproblemet i kjelleren din. Fuktstopper AS begynner alltid med en grundig befaring av kjeller og konstruksjon, før vi kommer med anbefalinger av løsning. Fuktproblematikk kan være kompleks og sammensatt, og finner vi ikke ut av årsakene etter en befaring, vil ”kreve” en mer grundig sjekk med Analyse- og Tilstandsrapport av kjellerkonstruksjonen.

Fuktteknisk kunnskap og fuktmålinger

Det er til begges interesse at det prosjekteres og utføres en korrekt løsning for å sikre en effektiv og langsiktig fuktsikring. Dessverre er det mange dreneringsentreprenører som ikke engang går ned i kjelleren før de begynner å grave. Da er har de svært dårlig forutsetning for å forstå og løse fuktproblemet, og derfor blir drenering ofte feil løsning på fuktproblemet. Det er også en av grunnene til av drenering ligger helt på klagetoppen innen boligkjøp/-salg.

Forskjellen mellom kapillær fuktsikring og drenering

En drenering skal hindre overflatevann og vanntilsig fra sideliggende terreng/grunn, møter utsiden av grunnmuren. Den skal altså hindre at vann møter mur. En kapillær, eller elektroosmotisk fuktsikring, baserer seg på å hindre at vann trekker kapillært inn i grunnmur. Det er en usynlig fuktsperre basert på naturlovene – hindrer og reverserer naturlig osmose (opptak og vandring av fukt), metoden fuktreduserer derfor også allerede fuktig konstruksjon. Det spiller ingen rolle hvor mye vann det er på utsiden muren, elektroosmosen vil uansett hindre at vannet trekker inn i mur – elektroosmose er installert effektivt i blant annet i bassenger, demninger og i pilarer som står i vann.

kapillær fuktsikring drenering

Kapillært oppsug fra grunn er et vanlig fuktproblem i norske kjellere

Kapillært oppsug er et vanlig fuktproblem som ofte ignoreres. Står fundament og mur i fuktig grunn, transporterer konstruksjonens kapillære krefter vann og fukt opp i mur. Dette skaper saltutslag, misfarging på mur, malingsflass- og bobler, sopp og dårlig inneklima. Det er et permanent fuktproblem som tradisjonell gravedrenering sjelden kan løse. Korrekt installert elektroosmose er den best egnede løsningen for å tørke og stoppe fremtidig kapillær oppsugning i mur. Mange av våre installasjoner er utført i bygg som nylig er drenert, men som fortsatt ikke ble kvitt fuktproblemet.

kapillært fuktoppsug i mur

Tegn på kapillært fuktoppsug fra grunn

 • Nedre del av murvegg er fuktigst – har mest synlige fukttegn/-skader. Ved kapillært fuktoppsug, avtar som regel fukten fra gulv og videre oppover vegg, så er det mest saltutslag, fuktflekker og flassing av mur/maling helt nede på vegg, er dette sterke indikatorer på fuktoppsug fra grunnen.
 • Bærende midt-/innevegger av mur eller betong er også fuktige – dette må komme fra grunnen av.
 • Er kjelleren innredet og utforet med kledning, kan gulvlister og parkett inn mot vegg ofte ha fuktskader/misfarging
 • Du har ny drenering, men fortsatt fuktproblemer.
 • Andre fuktsikringsmetoder

  Fysisk fuktsperre i konstruksjonen er en metode som innebærer omfattende inngrep i konstruksjonen, dessuten er den kostbar og det er få aktører som utfører dette. Metoden går ut på at man ”sager” en åpning tvers gjennom grunnmuren, hvor det legges en stålplater som skal stoppe kapillært fuktoppsug fra grunn som vandrer videre opp i konstruksjonen. Andre metoder er injisering (kjemisk fuktsperre) og metoder som impregnerer (krystallisering, forsegler) mur eller betong. Problemet med disse metodene er at de hindrer ikke fuktopptaket i muren, men skal hindre fukten i å komme ut i romsiden av bygget. Benyttes dette kun på deler av konstruksjon, vil fukten uansett kunne finne andre veier å vandre, og man risikerer at flytte fuktproblemet til andre steder i konstruksjon/bygget.


  Fordeler med vår fuktsikring

  • Fukreduserer og fuktsikrer kjeller
  • Kjellerlukt forsvinner
  • Reduserer risiko for muggsopp
  • Forebygger malingsflass og fuktskader
  • Bedre innemiljø
  • Ingen vedlikehold av systemet
  • Driftskost ca. 30 kr i året
  • Lavere oppvarmingskost
  • Rask installasjon
  • Ingen graving
  • Minst 6. mnd oppfølging
  • Effekt-garanti