Sjekkliste for fukt

Fukt er som regel enkelt å spore. Du kan oppdage fukt visuelt, gjennom lukt eller måle fuktigheten. Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både store helsemessige, materielle og økonomiske skader. Her er en Sjekkliste for fukt, som du kan gå igjennom for å selv diagnosere kjelleren din.

Stort vannpress mot grunnmur

 • Boligen har feil plassering i forhold til vannpress og utsettes for mye vann – vannet renner mot huset, ikke fra det.
 • Mye vanntilføring via taknedløp, vanning av blomsterbed, dryppende utekran eller snøsmeltning i nærhet av grunnmur.

Vanninnsig i kjellermur

 • Gammel eller ingen drenering, eller svakheter eller mangel på dreneringsløsning eller annen fuktsperre.
 • Sprekker i murkonstruksjon, ofte i overgang vegg og gulv.

Kalk-/saltutslag

Hvite pulveraktig spor eller “roser” på veggen. Saltutslag dannes når fuktighet kommer igjennom mur og krystalliseres på innsiden av kjellermurveggen.

Maling og murpuss som blærer, flasser og løsner

Kommer av fuktavdamping ut i kjellerside. Spesielt vanlig om diffusjonstett maling er benyttet på murvegg.

Muggsopp

Sorte prikker, flekker eller misfarging på vegg og mur. Muggsoppen trives spesielt godt der det er dårlig ventilering og stillestående luft – se bak skap, sofaer og annet interiør som står inntil vegg.

Råte

Råte er sopp som bryter ned og svekker treverk. Brunråte er vanligst (kalles også hussopp) og kan oppdages ved brunfarget og deformert trevirke. Råtesoppen kan også være hvit, gul eller gråaktig. Trives der det er fuktig og stillestående luft.

Materialer som sveller

Materialer som blærer eller sveller, og/eller gulvbelegg som buler. Eller råtne materialer.

Småkryp

Småkryp som sølvkre, borrebiller (mit), stokkmaur, kjellerskrukketroll eller kjelleredderkopper. De foretrekker alle høy luftfuktighet og råtne planker.

Vinduer og dører som har slått seg

Vinduer og dører som har slått seg, eller som er vanskelige å åpne, er ofte et resultat av høy luftfuktighet og fukt.

fuktskade på parkettgulv

Fuktskadet parkettgulv. Overgang kjellervegg og betonggulv er ofte utsatt for fuktinntrenging. Her er det tydelig misfarging på parkett inntil vegg.

Kjellerlukt

Merke du kjellerlukt er det et varsko på at kjelleren din kan ha et fuktproblem. Ofte kan du være lurt å få en som ikke bor der å lukte, siden du selv kan bli litt immun på lukten. Lukten setter seg ofte i tøy og tekstiler.

Rust på sykler og verktøy

Oppbevarer du sykler, verktøy og annet metall i kjelleren, se etter rust.

Skjulte fuktskader

Har du innredet kjeller, kan det være lurt å åpne opp en del av vegg for å se bak. Det samme kan du gjøre med parkett og gulvbelegg.

Sjekkliste for fukt skal kunne gi deg noen hint om du har et fuktproblem. Ønsker du en befaring og fuktanalyse av kjeller, ta kontakt.


Tegn på fuktproblem i kjeller

 • Puss- og malingsflass
 • Kalk- og saltutslag
 • Misfarging og fuktflekker
 • Råte- og fuktskader
 • Fuktskadde gjenstander
 • Muggsopp
 • Nedsatt helsetilstand
 • Kjellerlukt