Tips for bedre innemiljø

Det er beste tipset for et bedre innemiljø i kjelleren, er å bli kvitt fuktproblemet. En tørr kjeller, er en sunn kjeller. Råte og mugg har sitt utspring i fukt eller vann. Velger du å la være å gjøre investeringen som må til for å få en fuktsikker kjeller, er det likevel noen enkle tips som kan bidra til å gjøre innemiljøet best mulig i en fuktig kjeller.

Innetemperatur, lufting og ventilasjon

Med et par grader varmere temperatur i kjelleren, spesielt om sommeren, reduseres risiko for kondensering. Varmere lufttemperatur ”holder” også bedre på fukten.
Sørg for god ventilasjon. Enten ved hjelp av luftekanaler, avtrekksvifte eller miniventilasjonsanlegg – det reduserer risiko for mugg, kondensering og vond lukt. Ikke ha åpne vinduer gjennom sommeren. Lufting er i utgangspunktet bra, men er det varm utetemperatur oppstår fare for kondensering på nedre del av kjellervegger og kjellergulv – varm uteluft siger ned og treffer kalde overflater, og fukt i luften omdannes til vann/dugg på overflatene. Vekst av muggsopp er et vanlig problem på overflater med kondens.

Oppbevaring i kjeller

Har man en fuktig kjeller, bør man ta forhåndsregler for hva og hvordan ting oppbevares. Benytt hylleseksjoner av plast eller metall, i stedet for av tre. Benytt plastbakker i stedet for pappesker. Få ting opp fra fuktig betonggulv, og store møbler minst 10 cm ut fra vegg. Organiske materialer som tekstiler og papir er spesielt utsatte for mugg og fuktskader.

Ryddig og rengjøring

En bod med pappesker opp til taket, kan skape god grobunn for muggsopp. Rydd og hold orden, og sørg for at det ikke er spotter uten sirkulasjon av luft. Med en ryddig kjeller er det også enklere å oppdage eventuell muggsopp og fuktskader.
Ikke la sagmugg, flis og bark fra ved eller kapp ligge på fuktig betonggulv – da er risikoen for råte- og muggsopp stor. Støvsug og rengjør jevnlig, da fjerner du mye kjemikaler fra mikroorganismer og muggsopp, samt mye av vekstgrunnlaget dette og småkryp. Lukten vil også bedres.

Se etter fukttegn og muggsopp

Gjør en liten inspeksjon i kjelleren av og til, og se etter tegn på fukt, råte og mugg – bruk nesen også, den er et godt verktøy for å identifisere fukt og mugg. Hver årstid har sine utfordringer i henhold til fuktproblematikk. Oppdager du muggsopp, bør en fjernes umiddelbart. Er det råte eller mugg på treverk, skal dette materialet fjernes. Muggsopp på mur og andre gjenstander kan forsøkes skrubbes/vaskes bort med blanding av klorin og vann (bruk maske), og eventuelt males over. Men død muggsopp utgjør også helsefare – har allergene egenskaper.

Vær obs på bruksfukt

Gamle kjellere har ofte vaskekjeller, og der produseres ofte mye fukt gjennom klesvask og -tørk. Tørker du klær i kjeller, så tilføres rundt 15 dl fukt i luften for hver tørk fra vaskemaskin. Vurdere derfor mekanisk avtrekksvifte på vaskerommet. Bruksendring av kjellerom, kan også påvirke luftfuktighet og innemiljø – større produksjon av fukt gjennom opphold.

bedre innemiljø fukt

Bruk riktig maling på veggene

Mange går i fellen ved å kjøpe den billigste malingen for å male murveggene i kjelleren, maling som er diffusjonstett og som ikke slipper den naturlige fuktavdampingen fra muren ut i kjellersiden. En fuktig mur bør få puste og være åpen, derfor er det viktig å benytte mest mulig diffusjonsåpen maling. Vurderer du belegg på fuktig betonggulv, bør du også enten velge diffusjonsåpent belegg eller fliser med diffusjonsåpen fugemasse.

Vær obs på eldre oppbygginger av rom i kjeller

Gjennom 70-, 80-, og 90-tallet ble det bygget mange kjellerstuer og soverom i kjeller, og stort sett alle disse oppbyggingene anses som risikokonstruksjoner i dag med tanke på fukt, råte og mugg. Mugg og råtesopp kan utvikle seg over lang tid før det oppdages. Lukt eller unormale helseplager er ofte første tegn på at det har oppstått et fuktproblem. Mistenker du fukt og mugg mellom murvegg og gammel kledning/panel, kan det være lurt å åpne opp et lite parti, for å sjekke forholdene. Ofte finner vi store fukt-, råte- muggsoppforekomster på spesielt bunnsviller og nedre del av bindingsverk, som utgjør risiko for innemiljøet.

Planlegger du oppbygging av rom i kjeller

Med dagens kvadratmeterpriser, er det mange som ønsker å bygge opp rom i kjelleren – for oppholds- eller soverom. Skal dette gjøres, er det helt essensielt at du først forsikrer deg om at du har kontroll på fukten i rommet. Deretter er det viktig at oppbyggingen utføres fuktteknisk korrekt. Mange pigger også opp betonggulvet i kjeller, for å få ekstra takhøyde. Dette kan føre til nye utfordringer med fukt og vann.
Skal kjellerrom benyttes som opphold- og/eller soverom, bør et sunt og godt innemiljø sikres best mulig.

Risikofylte grunnmurskonstruksjoner

På 80- og 90-tallet var det også en del eksperimentering med ”sandwich”-konstruksjoner (som multimur). Her bestod grunnmurskonstruksjonen av gipsplater montert på bindingsverk, hvor kjernen var isolert med polyuretanskum, og hvor dette elementet ble brukt som innerforskalling av grunnmur/støp. Disse konstruksjonene ble stoppet på slutten av 90-tallet, på grunn av høy risiko for fukt-, mugg- og råteskader. Har du en slik grunnmurskonstruksjon, bør du være ekstra på vakt.