Relevante tilleggsarbeider

Noen ganger er det behov for tilleggsarbeider til selve installasjonen av elektroosmose. Dette kan være riving av utforede vegger, rengjøring av vegger, tetting av gjennomgående sprekker eller reparasjon av mur i dårlig forfatning, eller mer kosmetiske arbeider som ny murpuss på veggene. Vi kan utføre slikt arbeide gjennom vår faste underleverandør, både med et fuktteknisk overblikk og til konkurransedyktige priser.

Riving, fjerne fuktskadet materiell

Elektroosmose-installasjonen er avhengig av åpen mur- eller betongkontruksjonen fra kjellersiden. Er konstruksjonen utforet og kledd inn med panel, gips- eller sponplater, må dette fjernes før installasjonen kan utføres – minimum 60 cm opp på vegg. Ofte er disse organiske materialene også råte – og fuktskadet, og kan være befengt med muggsopp.

Mur- og betongarbeide

Har konstruksjonen gjennomgående sprekker hvor vann renner inn, må disse meisles opp og tettes med spesialsement. Vi utfører også rengjøring og murpussing av mur, og støp av både vegger og gulv der det hensiksmessig i henhold til fuktsikringen – for eksempel forskalling med støp over gammel stablesteinsmur.

tilleggsarbeid fuktstopper

Fuktstopper utfører også relevant tilleggsarbeider til fuktsikringen. Dette kan være riving, reparasjon av mur, overflatedrenering eller påstøp.

Utskifting av korresjonsskadet armeringsjern

Vi har gode rutiner for kartlegging, rengjøring og eventuell utskifting av korresjonsskadet armeringsjern. Dette utføres som regel parallelt med installasjonen av elektroosmosen. Spesielt garasjeanlegg er utsatte for karbonatisering (”forsuret” betong) og dertil korresjon av armeringen – veisalt og forurensning fra biler trekker inn i betongen via kapillær fuktinntrenging, og kan gjøre stor skade.

Andre nødvendige fuktsikringstiltak

Dette kan være overflatedrenering med knotteplast og drensrør, montering av grunnvannspumpe og utbedring av taknedløp. Generelt fuktsikringstiltak som reduserer vannpåkjenning mot konstruksjon. Vi tar ikke på oss fullverdige dreneringsjobber, men samarbeider her eventuelt med grave-entreprenør.


Tegn på fuktproblem i kjeller

  • Puss- og malingsflass
  • Kalk- og saltutslag
  • Misfarging og fuktflekker
  • Råte- og fuktskader
  • Fuktskadde gjenstander
  • Muggsopp
  • Nedsatt helsetilstand
  • Kjellerlukt