Garantier og trygghet

Markedets beste kvalitetskontroll og oppfølging. 

Fuktproblematikk i kjeller kan være kompleks og sammensatt, derfor har vi minimum 2 etterkontroller over en seksmåneders periode etter en kapillær fuktsikringsinstallasjon. Dette for å forsikre oss om at fuktsikringen fungerer effektivt og at kjellerkontruksjonene fuktreduseres tilfredsstillende. Fuktstoppers drift og fremgang, er avhengig av fornøyde kunder med tørrere kjellere.

Vi kan ikke trylle, men bedriver kontrollert opptørking og fuktsikring av mur og kjellere

Vi lover deg ærlige og nøkterne lovnader om resultat og tidsperspektiv for opptørking av mur og kjeller. Det finnes aktører der ute som garanterer tørr kjeller på rundt 2 uker, slike garantier er i beste fall basert på en grov kunnskapsløshet. En konstruksjon som har stått å ”sugd” vann og fukt i flere tiår, blir ikke tørr på 2 uker – det er fysisk umulig, det er blant annet potensialet i konstruksjonens kapillærer som avgjør tiden for fuktreduksjonen.

Overflatetørrhet og bedre innemiljø etter kort tid

En kapillær fuktsikring av kjellerkonstruksjon oppnår som regel en overflatetørrhet av konstruksjon i løpet av 3 til 8 uker. En gjennomfuktredusert konstruksjon kan ta fra 3 til 24 måneder, her er det mange faktorer som spiller inn. Eldre bygg, som tykke teglsteinskonstruksjoner fra 1800-tallet, kan bruke enda lenger tid på opptørking til akseptable fuktverdier. Derfor har vi minimum 2 etterkontroller av fuktsikringens system og effekt.

Effekt-garanti

Vi garanterer en korrekt utført og velfungerende kapillær fuktsikringsinstallasjon, og effekt gjennom fuktreduksjon i konstruksjon allerede etter 2-4 uker. Ved hjelp av systemet og avlest strømtrekk, kan vi dokumentere at det går pulserende svakstrøm og elektroosmotisk effekt fra alle elektrodene, og at reduksjon av strømtrekk indikerer at fukten i konstruksjonene også er redusert.

Dokumentert effekt gjennom RF-målinger og muggsoppanalyse

Vi kan også utføre RF-målinger 5 cm inn i konstruksjon, for nøyaktig måling av fuktverdier (relativ fuktighet), før og etter fuktsikring. Samt uføre muggsoppanalyser i etterkant, for å få svar på reduksjon av eventuelle muggsoppsporer i innemiljøet.

Forventet funksjonstid på flere tiår

Installasjonen er relativ rask og krever ingen inngrep på eiendommen. Elektroder (positiver) installeres fra innsiden inn i fuktig konstruksjon som deretter lukkes med spesial-støp. Kontrollenheten stiller automatisk inn strømstyrken etter hvor fuktig muren er. Effekten kommer raskt og opprettholdes så lenge systemet står på. Svakstrømpulsene er ufarlige og driftskostnadene for en normal kjeller ligger kun på mellom 20 og 40 kroner i året. Systemet har en forventet funksjonstid på flere tiår – like lenge som andre elektro-installasjoner i bygg, inntil 70 år.

Kvalitet i alle ledd

Gjennom prosjekt- og ansvarsforsikring i Gjensidige, kvalitetskontrollerte system og materiell, samt erfarne og kompetente fagfolk, sikrer vi trygg og effektiv prosjektgjennomføring og fuktsikring.