Om fuktstopper

Fuktstopper AS er et lite og kompetent miljø innen fuktproblematikk i mur og betong. Vi kartlegger, prosjekterer og løser fuktproblematikk hovedsakelig i kjellerkonstruksjoner – i bolighus, bygårder, forretningslokaler og garasjeanlegg, over hele Norge. Fuktstopper AS er ledende innen kapillær fuktsikring av mur og betong.

Spesialkunnskap innen fukt

Vi innehar spesialkunnskap og bred erfaring innen utbedring av kapillær fuktproblematikk, men har også inngående kompetanse innen kondenseringsproblematikk og innemiljø i kjellere. Vi mener denne helhetlige kunnskapen og tilnærmingen er unik for Fuktstopper, og ofte også helt vesentlig for å kunne forstå og løse hele problemet. Med våre tilnærminger til fuktproblemet, metoder og kvalitetskontroll, kan vi ikke sammenliknes med andre elektroosmose-aktører i Norge.

Enhver løsning begynner med å forstå fuktproblemet

Fuktproblematikk i kjeller kan være kompleks og sammensatt, og påvirker også konstruksjonens forfatning, innemiljø, innredning og bruk. Derfor er vi opptatte av å først diagnostiere problemet – omfang og årsaker – før vi anbefaler tiltak og eventuelt prosjekterer en optimal løsning. Vi er opptatte av at løsningen skal være langsiktig, og hensynta innemiljø og eventuelle bruksendringer av kjeller – for eksempel omgjøring av råkjeller til oppholdsrom.

Fullservice-entreprenør innen fukt

Som eneste aktør innen elektroosmose, har vi en fullverdig bredde av tjenester og løsninger innenfor all fuktproblematikk i kjellere. Vi har også effektive metoder for innvendig stopp av vanninnsig, monterer også balanserte ventilasjonsanlegg og avfuktersystem, og utfører også relevant tilleggsarbeider som riving, murpuss og reparasjon av mur/betong. Fuktstopper er også et av få firmaer i Norge som er sertifiserte for prøvetaking og analyse med Mycometer-testen (markedets eneste vitenskapelig dokumenterte målemetode for muggsopp).

Samarbeid med de fleste elektroosmose-miljøene i Europa

Fuktstopper – og vårt morselskap Scandinavian Transistor AS – har prøvd ut og hatt lisens på de fleste elektroosmose-system i Nord-Europa. Dette brede samarbeidet med de fleste elektroosmose-miljøene i Europa, som inkluderer forskningsrapporter og egne kunnskapsdatabaser, har gitt oss både bred og dyp kunnskap innen feltet. Porteføljen vi i dag har av system og materiell, anser vi som det mest effektive og kvalitetssikre innen feltet.

Ledende i Norden

I omsetningsgrad er Fuktstopper AS størst i Norden innen fuktsikring ved hjelp av svaksstrøms-pulserende likestrøm. I 2023 ble selskapet plukket ut av EU Business News og nominert til Scandinavian Business Awards som ett av få fremragende selskaper. Vi benyttes også som rådgivere av entreprenører og eiendomsutviklere ved komplekse fuktproblem, og bistår som sakkyndige vitner i tvistesaker.