Vår arbeidsprosess

Ingen prosjekter er like, men alle begynner på samme måte. 

En ryddig og innarbeidet prosess er en forutsetning for et effektivt og vellykket prosjekt. Vi utfører fuktsikring av bygg i alle størrelser. Fra små problemrom som utføres på en dag, til store bygårder hvor prosjektet kan gå over måneder. Uansett størrelse på prosjektet, er prosessen og kvalitetssikringen i prosjektet den samme, og vi begynner alltid med å kartlegge årsakene til fuktproblemet.

Befaring og rapport

En kartlegging og forståelse av fuktproblematikken i din kjeller er helt essensielt for å også kunne prosjektere en god løsning på problemet. En uforpliktende fuktbefaring resulterer i en rapport som beskriver fuktforhold i kjellerens konstruksjoner og innemiljø, samt årsakene til problemene. Våre befaringsmenn har spesialkunnskap innen feltet. Ved spesielt komplekse fuktforhold, eller ved store bygg, vil vi ofte måtte gjennomføre en mer grundig fuktsjekk, som resulterer i en mer omfattende Analyse- og Tilstandsrapport. Vi er også sertifiserte for Mycometer-testen (muggsoppanalyse), og utfører det ved behov. Våre befaringsmenn har alle nødvendige fuktmålingsinstrumenter med seg i bilen under befaring – både indikasjonsapparater, utstyr for RF-måling i konstruksjon, samt termografikamera.

fuktstopper arbeidsprosess

Løsningsbeskrivelse og tilbud

Befaringsrapporten (eller den mer omfattende Analyse- og Tilstandsrapporten) resulterer i en anbefalt løsningsbeskrivelse med et uforpliktende tilbud og avtaleverk. Det gis en fast pris på fuktsikringen av kjelleren. Tilbudet opplyser også om eventuelt anbefalt og/eller nødvendig tilleggsarbeider til selv fuktsikringen, samt pris eller estimater på dette. Ved aksept av tilbudet fra kunde, utarbeides detaljert installasjonstegning av løsning og oppstartdato avtales med kunde. Mener vi at det ikke er behov for en kapillær fuktsikring (problemet kan være vanninnsig eller kondensering), finner vi de rette løsningene for dette.

Installasjon av kapillær fuktsikring

Vi fuktsikrer all type kjellere og murkonstruksjoner i porøse materialer (som tegl, betong, lettbetong, leca med flere). En normal installasjon i en enebolig tar gjerne 2-3 dager med 2 mann og 1 arbeidsleder. Hele installasjonen gjøres innenfra (fra kjellersiden), og standarden er skjult installasjon. Vi jobber alltid ut fra en standard metodikk, men prosjekterer en unik løsning basert på fuktproblematikken i din kjeller. Alle våre prosjekter har en dedikert arbeidsleder, og all dialog med kunde går gjennom arbeidslederen. Skulle det dukke opp avvik under arbeidet, vil dette presenteres for kunde med omfang og estimat.

Etterkontroller og oppfølging

Ingen andre aktører innen elektroosmose har så omstendelig og god oppfølging av prosjektene og kjelleren din som Fuktstopper – du skal føle deg trygg på at løsningene våre gir deg en tørrere kjeller. Vi har 2 etterkontroller som standard; en 2-4 uker etter aktivering av systemet, samt en kontroll rundt 6 måneder etter installasjonen. På etterkontrollene går vi gjennom systemet og fuktholdene i kjeller, og vi skal dokumentere at elektroosmosen fungerer effektivt og at kjelleren har blitt tørrere. Vi tilbyr også årlige inspeksjoner, om dette er ønskelig av kunde, og kan også utføre RF-målinger i konstruksjon før og etter fuktsikringen er utført.