Referanser

Vi har god erfaring med fuktproblematikk og fuktsikring i all type konstruksjoner av mur, leca og betong. Som oftest omfatter prosjektet kjellervegger i eneboliger, men også betonggulv- og tak, pilarer og teglsteinsvegger over underetasje. I tillegg til kjellerkonstruksjoner, har vi også erfaring med garasjeanlegg, heissjakter og større bygårder fra rundt år 1900. Vår spesialkunnskap leies også inn ved komplekse fuktproblemer, for utarbeidelse av analyse og tilstandsrapport.

Eldre bygård av teglstein, Trondheim

Totalentreprise fukt for kjeller i stor teglsteinskonstruksjon fra slutten av 1800-tallet. 3 leiligheter i kjeller, sammen med fellesareal. Beboere var syke av muggsopp, alvorlig fuktproblem. Kjellerleiligheter ble bygget opp igjen når konstruksjon var dokumnetert fuktredusert. Oppdraget innebar fuktregistering, sanering, fuktsikring av all kjellerkonstruksjon, påstøp gulv, reparasjon av teglstein i dårlig forfatning og rengjøring av vegger, overflatedrenering en vegg, fuktteknisk rådgivning for oppbygging av leiligheter i kjeller. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år.
Eldre bygård – Trondheim PDF

Garasjeanlegg av betong i boligblokk, Lørenskog

Totalentreprise fukt for garasjeanlegg i boligblokk, plasstøpt betong fra slutten av 1990-tallet. Konstruksjon var drenert for noe år tilbake, men fortsatt store fuktproblemer, bl.a. armeringskorrosjon i pilarer. Oppdraget innebar fuktregistering, fuktsikring av alle vegger og pilarer, fjerne diffusjonstett maling, lokalisere korresjonaødelagt armering og rengjøre eller bytte ødelagt armeringsjern, diverse betongarbeider, som påstøp rundt utbedret armering og pilarer. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år.
Garasjeanlegg – Lørenskog PDF

Enebolig med råkjeller, plasstøpt betong med tresonitt, Gjøvik

Fuktsikring av alle yttervegger og bærende midtvegger av betong, bygg fra 1950-tallet. Råkjeller for oppbevaring, med fuktforhold gjorde oppbevaring av tekstiler, papp og treverk ikke mulig. Kjelleren er i dag innredet med bl.a. kjellerstue og lekerom. Luft i kjeller ble analysert for muggsoppforekomster 3 år etter utført fuktsikring, med A+ som resultat (under normalen/svært lavt). Oppdraget innebar befaring med fuktrapport, kapillær fuktsikring av all veggkonstruksjon, montering av mini-ventilasjonsanlegg for bruksfukt og kondensering, rådgivning iht fukteknisk for oppbygging av kjellerom. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år, samt muggsoppanalyse.
Enebolig med råkjeller – Gjøvik PDF

Enebolig, kjellerkonstruksjon av Leca, Drammen

Fuktsikring av Leca-konstruksjon i bygg fra 1980-tallet. En del av Leca-mur utforet og kledd inn, merkbar lukt i kjeller. Fukt- og råteskader på listeverk, bunnsviller og nedre bindingsverk. Oppdraget innebar befaring med fuktrapport, riving av utforing og kledning vegger, tetting av vanninnsig i sjiktet gulv/vegg, kapillær fuktsikring av all leca-konstruksjon. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år. Kjeller er i dag bygget opp igjen og benyttes til oppholdsrom.
Enebolig, kjellerkonstruksjon Leca – Drammen PDF

Tomannsbolig fra 1920-tallet med konstruksjon av “gråsteinsmur”, Tønsberg

Eldre bygg med kjellervegger av “gråsteinsmur” (naturstein og støp). Kjeller benyttet for både opphold og oppbevaring, men problemer med fukt og vanninnsig enkelte steder. Oppdraget bestod av befaring med fuktrapport, kapillær fuktsikring av all veggkonstruksjon, rengjøring av vegger, identifisering av sprekker/vanninnsig med dertil oppmeisling og tetting med spesialsement, rådgivning iht oppbygging av kjeller. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år. Kjeller er i dag bygget opp igjen og benyttes til oppholdsrom og soverom.
Tomannsbolig, gråsteinsmur – Tønsberg PDF

Entre i sokkelleilighet i enebolig, vegger og tak av betong, Bærum

Eier hadde omgort utebod til entre i sokkelleilighet i 2015, vegger drenert samme år. Terrasse med skiferheller og membran over entre. Kompleks og sammensatt fuktproblematikk i både vegger og betongtak. Oppdraget bestod av fukregistrering med tilstandsrapport, kapillær fuktsikring av all veggkonstruksjon, montering av mini-ventilasjonsanlegg for bruksfukt og kondens, rådgivning iht oppbygging av kjeller. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 6 mnd.
Sokkelleilighet i enebolig – Bærum PDF

Leilighet over grunn i eldre bygård, Oslo

Teglsteinsbygg fra slutten av 1800-tallet, fundamentert på stablestein med fuger. Fuktproblematikk i to yttervegger i en leilighet i høy 1. etg. Kompleks og sammensatt fuktproblematikk. Oppdraget bestod av fukregistrering med tilstandsrapport, kapillær fuktsikring av fuktig veggkonstruksjon (i leilighet og nærliggende kjellervegger), rengjøring av vegger, rådgivning iht behandling av vegger. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år.
Leilighet i eldre bygård – Oslo PDF

Enebolig med kjellerkonstruksjon av plasstøpt betong med siporex, Bærum

Konstruksjon av plasstøpt betong med siporex (isolasjonsplater av lett-/gassbetong) helt ned til gulv. Vegger delvis utforet og kledd inn, store fukt- og råteskader, muggsopp. Barn med helseplager relatert til dårlig innemiljø/mugg. Oppdraget bestod av befaring med fuktrapport, kapillær fuktsikring av all veggkonstruksjon (både betong og siporex), rådgivning iht oppbygging av kjeller. Oppfølging av fuktsikring og fuktforhold gjennom 2 år. Kjeller benyttes i dag for opphold, bl.a. soverom.
Enebolig, betong med siporex – Bærum PDF