fukt saltutslag og avflassing maling

Yttervegg av plasstøpt betong i kjeller fra 1960-tallet. Klassiske fukttegn (saltutslag og avflassing maling) på nedre del av mur, på grunn av kapillært fuktoppsug fra grunn.

Fuktproblemer for kjellere i eldre hus

Publisert: april

Har du hus fra før 1970, er faren stor for at kjelleren er fuktig. Norske hus på denne tiden ble bygget uten isolering og fuktsikring av betonggulv, og var opprinnelig ment for å være kaldkjeller for oppbevaring og bruk til vaskerom. Gulv og vegger av betong er som regel svær høye fuktforekomster, etter over 50 år med kapillært fuktopptak, og dette kapillære fuktopptaket kan sjeldent løses ved drenering.

Fuktig kjellerkonstruksjon i eldre hus

muggsopp

Gipsplate bygd opp rett på gammel oppbygd vegg i kjellerom. Store fuktskader, omfattende vekst av muggsopp.

Mange av eneboligene i Norge er bygget før 1970, har ingen eller liten fuktsikring for kapillært fuktoppsug fra grunn. Formålet med kjelleren var absolutt ikke oppholdsrom, men oppbevaring av ting som poteter, hermetikk og kull, samt vaskerom og eventuelt fyrrom. Klassiske tegn på at kjellerkonstruksjonen er fuktig er saltutslag, løs murpuss og maling og misfarging på gulv og vegger – ofte på nedre del av yttervegger. Dette kommer av fuktavdamping ut i kjellerside fra fuktig betong-/murkonstruksjon. Kondenseringsproblematikk er også et vanlig fuktproblem i eldre kjellere.

Oppbygde kjellerrom i eldre kjellere

Fra 70-/80-tallet begynte det å bli vanlig å bygge og innrede kjellerrom. Fuktkunnskapen var liten, og svært mye uvettig oppbygging ble foretatt. Bl.a. bruk av for mye isolasjon mot yttervegger, bruk av dampsperre/plast i utforing og en type asfaltpapp lagt rett på mur. Tanken var at bruke diffusjonstette lag, for å stenge fukten ute. Bruk av dampsperre/plast i utforing av yttervegg mot mur ble frarådet ut på 1990-tallet, og alle oppbygginger oppført før det anses i dag som risikokonstruksjoner i henhold til fukt, råte og muggsopp.

Ofte oppdager man ikke fuktproblematikken og skaden, før man åpner opp en liten del av veggen, og merker lukten som slår mot deg og eventuelt ser skadene på bunnsville og bindingsverk.

Kjellerkonstruksjon må være tørr ved oppbygging av kjellerrom

Nyere oppbygd vegg i eldre kjeller, likevel muggsoppforekomster bak på panelvegg og bunnsville.

En forutsetning for å etablere boligrom i kjeller er at kjelleren er tørr. Denne forutsetningen er det mange som ikke godtar eller tror de kan bygge seg “bort” fra. Faktum er at mange gamle kjellere ikke egner seg som boligrom, i hvert fall ikke med oppbygde vegger – løsning med murpusset murvegger er ofte tryggere enn oppbygde vegger. Ved bruksendring av kjeller, er også bedret ventilasjon vesentlig.

Les mer om oppholdsrom og sunt innemiljø her

Byggforsk har mange temahefter med råd og veiledning vedrørende fuktsikring og oppbygging av kjellerrom, de kan anbefales. Besøk Byggforsk sine nettsider her.

Ønsker du en fuktbefaring av kjeller, kontakt oss her