Dokumentasjon

Elektroosmose som prinsipp for å skape en kontrollert transport av væske, er godt dokumentert og har lenge vært en vedtatt, vitenskapelig sannhet. De siste tiårene er det også flere gode og omfattende rapporter som dokumenterer at korrekt installert elektroosmose, er en effektiv og holdbar metode for å fuktredusere og fuktsikre konstruksjoner av mur og betong.

SINTEF Byggforsk, Oppdragsrapport

Elektroosmose-installasjon i kjellervegger i gammelt forretningsbygg i Fredrikstad. Kjelleren ble fuktevaluert av Byggforsk mellom 1999 og 2006. Byggforsk konkluderer med“at elektroosmoseanlegget bidrar til å markant redusere fuktnivået i betongen”. Klassifisering av rapport: Lukket. Fuktstopper AS har godkjenning av bruk fra Oppdragsgiver av rapport.
Byggforsk rapport PDF

U.S. Dept, Bureau of Reclamation

Omfattende rapport og evaluering fra 2012 av elektroosmose som fuktsikring av stor demning-/damkonstruksjon i USA. Rapporten konkluderer med at elektroosmose fungerer effektiv for fuktsikring av betong. Klassifisering av rapport: Åpen.
U.S. Dept, Bureau of Reclamation PDF

Statens Veivesen, rapport 237

Effekt på betongkonstruksjoner med alkalireaksjoner. Omfattende rapport med fokus på varige konstruksjoner og tiltak for å hindre skader fra fukt i betong. Inngående analyse om elektroosmose for å fuktsikre konstruksjoner av betong og mur fra side 25 til 34. Klassifisering av rapport: Åpen.
SVV rapport 237

US Army Corpse of Engineers

Omfattende rapport på 165 sider utført av det Amerikanske Forsvarets Engineer Research and Development Center. Rapporten viser effekten av elektroosmose som teknologi og metode for kontroll av væsketransport i betongkonstruksjoner. Klassifisering av rapport: Åpen.
US Army Corps of Engineers PDF

Mycometer, muggsoppanalyse

Mycometer er en gjennomtestet teknologi som har vært anvendt i de siste 20 årene. Testen anses som den best dokumentert på markedet, og har publikasjoner i en rekke anerkjente internasjonale tidsskrifter. Teknologien ble verifisert av US-EPA (det amerikanske miljødepartementet) i 2011.
Mycometer, muggsoppanalyse PDF

Folkehelseinstituttet, 2015

Anbefalte faglige normer for innemiljlø. I Folkehelseinstituttet sin rapport om innemiljø av 2015, har det blitt et langt større fokus på helserisiko ved fukt, fuktskader og muggsopp. Side 40-49. Klassifisering av rapport: Åpen.
Anbefalte normer for inneklima PDF